Cystadleuaeth Addurno 2017

Mae'r Eisteddfod a Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched yn galw ar fusnesau a chymunedau lleol i ddangos eu cefnogaeth i'r Eisteddfod.  

Y bwriad yw annog pobl i godi fflagiau ac addurniadau i groesawu pobl i Ynys Môn ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol, a gynhelir ym Modedern o 4-12 Awst.

Mae ychydig o liw, baner, arddangosfa mewn ffenest, blodau neu boster yn gwneud byd o wahaniaeth wrth i’r Eisteddfod agosáu.  Mae ymwelwyr wrth eu boddau’n gweld bod croeso i’r Eisteddfod ac iddyn nhw mewn ardal, ac mae hyn yn adlewyrchu’n dda ar yr ardal yn gyffredinol.

Mae pob cefnogaeth yn gymorth mawr i’r gwaith o hyrwyddo’r Eisteddfod.  Rydym yn awyddus i groesawu nifer fawr o ymwelwyr lleol i’r Eisteddfod yn ogystal â’r rheini sy’n dod atom bob blwyddyn. Felly mae creu bwrlwm a brwdfrydedd mewn trefi a phentrefi’n bwysig i ni – a pha well ffordd o wneud hyn na chyda cystadleuaeth?

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei beirniadu ddiwedd Gorffennaf.  Cyflwynir Tlws i’r busnes / cymuned fuddugol yn rhoddedig gan Sefydliad y Merched yn ystod seremoni fer ar lwyfan y Pafiliwn yn yr Eisteddfod ar brynhawn Mawrth 8 Awst.

Gallwch gwblhau'r ffurflen isod i gofrestru, a bydd angen i chi ebostio unrhyw luniau at Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched.  Neu, gallwch gwblhau'r ffurflen PDF ac anfon eich cais drwy'r post.

Ceir copi o'r rheolau a'r ffurflen gais ar ffurf PDF isod.

Dyddiad cau'r gystadleuaeth: 17 Gorffennaf 2017

PDF icon 2017_rheolau cystadleuaeth addurno.pdf
Nodwch enw'r pwyllgor apel os oes un yn lleol, neu os ydych yn ymwybodol ohono.
A oes unrhyw dirnod arbennig y dymunwch i'r beirniaid ymweld â hwy yn ystod eu hymweliad?
Teipiwch enw'r person sy'n gyfrifol am y cais yma.