Caffi Maes B

Cerddoriaeth acwstig, gweithdai, comedi a phob math o weithgareddau am y sîn roc Gymraeg.

Chwilio am y lleoliad perffaith i ymlacio ar y Maes yn ystod yr wythnos?  Caffi Maes B yw’r ateb.  Ychydig yn llai swnllyd na Llwyfan y Maes ac awyrgylch mwy agos atoch, dewch draw i fwynhau cerddoriaeth gan rai o berfformwyr gorau Cymru, heb lawer o ddim i darfu ar eich mwynhad.

Yn ogystal â’r gerddoriaeth orau, mae’r amserlen hefyd yn cynnwys sesiynau comedi, sgyrsiau difyr gyda cherddorion ac artistiais, ambell gwis a llawer o hwyl.  Cyhoeddir enillydd Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn yma hefyd brynhawn Gwener.  Ac os ydych chi’n chwilio am rywbeth i’w wneud yn y bore, beth am ddod draw i weithdai ukelele Caffi Maes B?

Trefnir Caffi Maes B gan yr Eisteddfod.