Caffi Maes B

Cerddoriaeth acwstig, gweithdai, comedi a phob math o weithgareddau am y sîn roc Gymraeg.

Lleolir Caffi Maes B yn ardal yr Eglwys Norwyaidd.  Mae’r gweithgareddau i gyd yn rhad ac am ddim.

Ychydig yn llai swnllyd na Llwyfan y Maes ac awyrgylch mwy agos atoch, dewch draw i fwynhau cerddoriaeth gan rai o berfformwyr gorau Cymru, heb lawer o ddim i darfu ar eich mwynhad.

Yn ogystal â’r gerddoriaeth orau, mae’r amserlen hefyd yn cynnwys sesiynau comedi, sgyrsiau difyr gyda cherddorion ac artistiais, ambell gwis a llawer o hwyl.

Trefnir Caffi Maes B gan yr Eisteddfod.