Cofio'r Rhyfel Mawr

Eleni, mae'r Eisteddfod yn nodi canmlwyddiant Hedd Wyn a'r Rhyfel Mawr.

Ganrif yn ôl, enillodd Hedd Wyn Gadair yr Eisteddfod ym Mhenbedw.  Ond roedd y bardd ifanc wedi'i ladd yn un o frwydrau mwyaf mileinig y Rhyfel, ac ni chafodd fyw i dderbyn ei Gadair.  Erbyn heddiw, mae seremoni'r Gadair Ddu yn rhan eiconig o hanes Cymru.

Byddwn hefyd yn cofio am genhedlaeth o fechgyn a laddwyd ac am y rheiny a oedd adref yma yng Nghymru yn ystod y rhyfel.

Mae cyfres o sesiynau wedi'u trefnu'n trafod amryw o agweddau ar ryfel ac ar y cyfnod.  

Trefnir nifer gan yr Eisteddfod ac eraill gan ein partneriaid a sefydliadau eraill sydd â phresenoldeb ar y Maes.

Noddir y rhaglen gan WO Jones.