Cymdeithasau 2

Llond lle o ddarlithoedd, trafodaethau a chyfarfodydd o bob math.

Mae amserlen Cymdeithasau ymysg y mwyaf diddorol ac amrywiol ar y Maes, ac er mai'r Eisteddfod ei hun sy’n rhedeg y pafiliynau, mae modd i unrhyw gymdeithas neu sefydliad gysylltu i gynnal sesiwn yma.  Dyma gartref trafodaeth yn yr Eisteddfod, ac efallai bod Cymdeithasau’n un o gyfrinachau mawr y Maes.

Mae dau bafiliwn Cymdeithasau, Cymdeithasau 1 a Cymdeithasau 2 ar y Maes.

Mae rhai cymdeithasau’n cynnal cyfarfodydd yma gan fod yr Eisteddfod yn yr ardal leol, ond mae amryw yn dod atom yn flynyddol gan fod yr Eisteddfod yn gyfle iddynt ddenu cynulleidfa o bob rhan o Gymru.  Mae’r amserlen yn llawn o ddarlithoedd, sesiynau trafod, aduniadau, pob math o weithgareddau. 

Cefnogir Cymdeithasau gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ac mae’u presenoldeb hwy yn y canol rhwng y ddau bafiliwn trafod.

Time Dyddiad Event name Theme Actions
10:30 7 Awst 2017 Dallu gwerinoedd: ydi Cymru'n llithro o'n gafael? Mwy
11:30 7 Awst 2017 Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mwy
12:30 7 Awst 2017 Martin Luther a'i Fyd Dieflig Mwy
13:30 7 Awst 2017 Hybu'r Gymraeg drwy ddeddfu Mwy
14:30 7 Awst 2017 Ffynhonnau Môn Mwy
15:30 7 Awst 2017 Troi’r dŵr/gwynt i felin ein hunain: datrys anghenion ynni lleol yn lleol Mwy
16:30 7 Awst 2017 Y Gair, y Gymdeithas a’r Genhadaeth – Nodweddion Bedyddwyr Cymru ar hyd y canrifoedd Mwy
10:30 8 Awst 2017 Dwy lenyddiaeth Cymru: oes cwlwm perthyn Mwy
11:30 8 Awst 2017 “Yr Owain hwn yw Harri’r Nawfed / Sydd yn trigo yng ngwlad estroniaid”: Owain Lawgoch, yr arwr sy’n cysgu Mwy
12:30 8 Awst 2017 Meddygon Esgyrn Môn Mwy
13:30 8 Awst 2017 Sefydlu Cymdeithas Ted Breeze Jones Mwy
14:30 8 Awst 2017 Etholiad Cyffredinol 2017 Mwy
15:30 8 Awst 2017 Teyrnged i Rhodri Morgan - Tad y Genedl Mwy
16:30 8 Awst 2017 Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM Mwy
10:30 9 Awst 2017 Cyfeillion Ysgol y Moelwyn Mwy
11:30 9 Awst 2017 Cynulliad Cenedlaethol Cymru Mwy
12:30 9 Awst 2017 Cyfarfod Cyhoeddus RhAG Mwy
13:30 9 Awst 2017 Yr Eiliad, Yr Awr a’r Twll yn y Tô Mwy
14:30 9 Awst 2017 Deddfu a'r Gymraeg Mwy
15:30 9 Awst 2017 Goleuo'r Dyfodol - Ynni Cymunedol Mwy
16:30 9 Awst 2017 Cyngor ar Bopeth Mwy
10:30 10 Awst 2017 Jonesiaid ym Môn, y Wladfa a Chile yn ail hanner y 19eg ganrif Mwy
11:30 10 Awst 2017 Môn Mam Cymru Mwy
14:00 10 Awst 2017 Cyfarfod blynyddol a chroesawu ymwelwyr o’r Wladfa Mwy
15:30 10 Awst 2017 Cynllunwyr Iaith Cymru Mwy

Tudalennau