Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg wedi datblygu’n syfrdanol ers ei sefydlu dros ddeugain mlynedd yn ôl. 

Erbyn heddiw mae'n un o'r lleoliadau mwyaf poblogaidd ar y Maes – dyma’r lle i ddod i ddarganfod mwy am bob math o wyddoniaeth a thechnoleg.

Pennaf amcan y Pafiliwn hwn yw cyflwyno gwyddoniaeth a phynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i bobl o bob oed, ac ysbrydoli plant a phobl ifanc i fynd ati i ystyried gyrfa yn y maes ac i ddilyn cyrsiau gwyddoniaeth a thechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflawnir hyn drwy weithio mewn partneriaeth gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac amryw o arbenigwyr o fyd diwydiant ac academaidd.

Mae ymchwil gwyddonol o bwysigrwydd byd-eang yn digwydd yng Nghymru, ac mae’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn anelu at godi proffil y gwaith hwn, a cheisio amlygu’r cyswllt rhyngddo a’i berthnasedd at fywyd bob dydd.

Yn ogystal â’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, gosodir cystadlaethau gan yr Eisteddfod ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg.  

Eleni, ynni carbon isel yw’r brif thema ac mae’r arlwy gwyddonol yn argoeli i fod cystal ag erioed.  O sioeau i arddangosfeydd rhyngweithiol fe fydd yn sicr rhywbeth yma i ddiddori pobl o bob oed.

 

Time Dyddiad Event name Theme Actions
10:00 5 Awst 2017 Grŵp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru Mwy
10:00 5 Awst 2017 Ynni Niwclear Horizon Mwy
10:00 5 Awst 2017 M-Sparc Mwy
10:00 5 Awst 2017 Prifysgol Bangor Mwy
10:00 5 Awst 2017 Magnox Mwy
10:00 5 Awst 2017 Lego® Mwy
10:00 5 Awst 2017 RSC Mwy
10:00 5 Awst 2017 Morlais Mwy
10:00 5 Awst 2017 Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru mewn Peirianneg Uwch a Deunyddiau Mwy
10:00 5 Awst 2017 Cymdeithas Seicolegol Prydain Mwy
10:00 5 Awst 2017 Ynni Da Mwy
10:00 5 Awst 2017 Prifysgol Aberystwyth Mwy
10:00 5 Awst 2017 Rhwydwaith Ymchwil Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd Mwy
10:00 5 Awst 2017 Codio, cylchedau, cerddoriaeth a'r Fenai Mwy
11:00 5 Awst 2017 Calonnau Cymru Mwy
12:00 5 Awst 2017 Ras Fformiwla 1 Mwy
12:30 5 Awst 2017 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
14:00 5 Awst 2017 Codio, cylchedau, cerddoriaeth a'r Fenai Mwy
15:15 5 Awst 2017 Ras Fformiwla 1 Mwy
15:45 5 Awst 2017 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
16:30 5 Awst 2017 Ras Fformiwla 1 Mwy
10:00 6 Awst 2017 Grŵp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru Mwy
10:00 6 Awst 2017 Ynni Niwclear Horizon Mwy
10:00 6 Awst 2017 Codio, cylchedau, cerddoriaeth a'r Fenai Mwy
10:00 6 Awst 2017 Rhwydwaith Ymchwil Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd Mwy

Tudalennau