Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Mae’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg wedi datblygu’n syfrdanol ers ei sefydlu dros ddeugain mlynedd yn ôl. 

Erbyn heddiw mae'n un o'r lleoliadau mwyaf poblogaidd ar y Maes – dyma’r lle i ddod i ddarganfod mwy am bob math o wyddoniaeth a thechnoleg.

Pennaf amcan y Pafiliwn hwn yw cyflwyno gwyddoniaeth a phynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) i bobl o bob oed, ac ysbrydoli plant a phobl ifanc i fynd ati i ystyried gyrfa yn y maes ac i ddilyn cyrsiau gwyddoniaeth a thechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflawnir hyn drwy weithio mewn partneriaeth gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ac amryw o arbenigwyr o fyd diwydiant ac academaidd.

Mae ymchwil gwyddonol o bwysigrwydd byd-eang yn digwydd yng Nghymru, ac mae’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yn anelu at godi proffil y gwaith hwn, a cheisio amlygu’r cyswllt rhyngddo a’i berthnasedd at fywyd bob dydd.

Yn ogystal â’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg, gosodir cystadlaethau gan yr Eisteddfod ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg.  Cliciwch yma am wybodaeth.