Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Bwriad gwaith gwyddoniaeth a thechnoleg yr Eisteddfod yw hyrwyddo STEM, sef gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Efallai nad yw gwyddoniaeth yn dod i’r meddwl yn syth wrth feddwl am ddiwylliant Cymru – ond fe ddylai erbyn hyn.  Mae’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg wedi bod yn rhan bwysig o weithgareddau’r Eisteddfod ers dros ddeugain mlynedd.  

Dros y blynyddoedd mae’r pafiliwn hwn wedi bod yn eithriadol o boblogaidd gyda phob math o arddangosfeydd a gweithgareddau rhyfeddol wedi’u cynnal yma.  Dyma lle y torrodd yr Eisteddfod y Record Byd am y model hiraf o DNA iâr, a dyma hefyd lle y cafwyd sesiynau cerdded mewn cwstard.

Mae arddangosfa wyddoniaeth a thechnoleg yr Eisteddfod yn bartneriaeth gydag amryw o sefydliadau a phrifysgolion o Gymru, ac mae pawb yn cydweithio er mwyn hyrwyddo gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Trefnir y gweithgareddau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth gyda'r Eisteddfod.