Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Bwriad gwaith gwyddoniaeth a thechnoleg yr Eisteddfod yw hyrwyddo STEM, sef gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

Efallai nad yw gwyddoniaeth yn dod i’r meddwl yn syth wrth feddwl am ddiwylliant Cymru – ond fe ddylai erbyn hyn.  Mae’r Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg wedi bod yn rhan bwysig o weithgareddau’r Eisteddfod ers dros ddeugain mlynedd.  

Dros y blynyddoedd mae’r pafiliwn hwn wedi bod yn eithriadol o boblogaidd gyda phob math o arddangosfeydd a gweithgareddau rhyfeddol wedi’u cynnal yma.  Dyma lle y torrodd yr Eisteddfod y Record Byd am y model hiraf o DNA iâr, a dyma hefyd lle y cafwyd sesiynau cerdded mewn cwstard.

Mae arddangosfa wyddoniaeth a thechnoleg yr Eisteddfod yn bartneriaeth gydag amryw o sefydliadau a phrifysgolion o Gymru, ac mae pawb yn cydweithio er mwyn hyrwyddo gwyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Trefnir y gweithgareddau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn partneriaeth gyda'r Eisteddfod.

Time Dyddiad Event name Theme Actions
10:00 5 Awst 2017 Magnox Mwy
10:00 5 Awst 2017 Lego® Mwy
10:00 5 Awst 2017 RSC Mwy
10:00 5 Awst 2017 Codio, cylchedau, cerddoriaeth a'r Fenai Mwy
10:00 5 Awst 2017 Morlais Mwy
10:00 5 Awst 2017 Rhwydwaith Ymchwil Peirianneg Cymru Mwy
10:00 5 Awst 2017 Cymdeithas Seicolegol Prydain Mwy
10:00 5 Awst 2017 Ynni Da Mwy
10:00 5 Awst 2017 Prifysgol Aberystwyth Mwy
10:00 5 Awst 2017 Rhwydwaith Ymchwil Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd Mwy
10:00 5 Awst 2017 Grŵp Peirianneg a Gwyddoniaeth Gogledd Cymru Mwy
10:00 5 Awst 2017 Ynni Niwclear Horizon Mwy
10:00 5 Awst 2017 M-Sparc Mwy
10:00 5 Awst 2017 Prifysgol Bangor Mwy
11:00 5 Awst 2017 Calonnau Cymru Mwy
12:00 5 Awst 2017 Ras Fformiwla 1 Mwy
12:30 5 Awst 2017 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
14:00 5 Awst 2017 Codio, cylchedau, cerddoriaeth a'r Fenai Mwy
15:15 5 Awst 2017 Ras Fformiwla 1 Mwy
15:45 5 Awst 2017 Sioe Wyddoniaeth Wych Mwy
16:30 5 Awst 2017 Ras Fformiwla 1 Mwy
10:00 6 Awst 2017 Ynni Niwclear Horizon Mwy
10:00 6 Awst 2017 Rhwydwaith Ymchwil Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd Mwy
10:00 6 Awst 2017 Magnox Mwy
10:00 6 Awst 2017 Lego® Mwy

Tudalennau