Llannerch

Mae llwyfan bach y Llannerch yn anffurfiol ac agos-atoch.

Dyma'r lleoliad perffaith i ddod i fwynhau sesiynau o bob math sy'n cyfuno amryw o genres ac yn gyfle i glywed am rai o'r datblygiadau diweddaraf mewn llenyddiaeth Gymraeg.

Eisiau dysgu cynganeddu?  Beth am ddod atom i'n sesiynau dyddiol gyda chriw Ysgol Farddol Caerfyrddin - cewch feistrioli'r groes o gyswllt, y sain, y lusg a phob elfen arall o gynganeddu mewn awyrgylch anffurfiol a hwyliog.

A pheidiwch â cholli Picnics 4 a 6 - criw Caernarfon yn croesi'r bont i roi blas i bawb o'r math o weithgareddau sy'n cael eu trefnu'n lleol drwy'r flwyddyn.

Trefnir gan yr Eisteddfod fel rhan o weithgareddau'r Pentref Llên.

Noddir gan Brifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Rhestr llawn o'r gweithgareddau isod:

Time Dyddiad Event name Theme Actions
12:30 5 Awst 2017 Picnic 4 a 6 Mwy
15:30 5 Awst 2017 Slot y Gweisg: Ewrop trwy eiriau Mwy
17:00 5 Awst 2017 Slot Awdur y Dydd - Sonia Edwards Mwy
12:30 6 Awst 2017 Picnic 4 a 6 Mwy
13:30 6 Awst 2017 Llenorion y Dyfodol Mwy
14:30 6 Awst 2017 Ceinciau Copr Mwy
15:30 6 Awst 2017 Slot y Gweisg: O'r Llafar i'r Ddalen Mwy
17:00 6 Awst 2017 Slot Awdur y Dydd - Mair Wynn Hughes Mwy
10:30 7 Awst 2017 Dysgu Cynganeddu Mwy
12:30 7 Awst 2017 Picnic 4 a 6 Mwy
12:30 7 Awst 2017 Picnic 4 a 6 Mwy
13:30 7 Awst 2017 Barddas yn cyflwyno Rhifyn yr Haf Mwy
14:30 7 Awst 2017 Llên y Bêl Mwy
15:30 7 Awst 2017 Stand-yp Mwy
17:00 7 Awst 2017 Slot Awdur y Dydd - Mared Lewis Mwy
10:30 8 Awst 2017 Dysgu Cynganeddu Mwy
12:30 8 Awst 2017 Picnic 4 a 6 Mwy
13:30 8 Awst 2017 Y Goron Mwy
14:30 8 Awst 2017 Bwystfilod - Theatr Bara Caws Mwy
15:30 8 Awst 2017 Slot y Gweisg: Croesi i Fôn, Fferïau a Phontydd Menai Mwy
17:00 8 Awst 2017 Slot Awdur y Dydd: Dyfed Edwards Mwy
10:30 9 Awst 2017 Dysgu Cynganeddu Mwy
12:30 9 Awst 2017 Picnic 4 a 6 Mwy
13:30 9 Awst 2017 Barddas yn cyflwyno Talwrn Ysgolion Uwchradd Môn Mwy
14:30 9 Awst 2017 Slot y Gweisg: Cyfaill Pwy o'r Hen Wlad? Mwy

Tudalennau