Llannerch

Mae llwyfan bach y Llannerch yn anffurfiol ac agos-atoch.

Dyma'r lleoliad perffaith i ddod i fwynhau sesiynau o bob math sy'n cyfuno amryw o genres ac yn gyfle i glywed am rai o'r datblygiadau diweddaraf mewn llenyddiaeth Gymraeg.

Trefnir gan yr Eisteddfod fel rhan o weithgareddau'r Pentref Llên.

Noddir gan Brifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.