Llannerch Gudd

Mae llwyfan bach y Llannerch yn anffurfiol ac agos-atoch.

Lleolir y Llannerch Gudd yn ardal Crefft yn y Bae.  Mae’r gweithgareddau i gyd yn rhad ac am ddim. 

Dyma'r lleoliad perffaith i ddod i fwynhau sesiynau o bob math sy'n cyfuno amryw o genres ac yn gyfle i glywed am rai o'r datblygiadau diweddaraf mewn llenyddiaeth Gymraeg.

Trefnir gan yr Eisteddfod.

Noddir gan Brifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.