Gŵyl Llên Plant

Am lond lle o hwyl i blant drwy'r wythnos, tyrd draw i stondin Gŵyl Llên Plant.

O sesiynau celf am chwedlau a thylwyth teg i barti gyda Peppa Pinc, tyrd i mewn i fyd hudolus llenyddiaeth plant yng Ngŵyl Llên Plant.

Beth am ddysgu sut mae anifeiliaid yn dawnsio yn sesiynau Migldi-Magldi ar ddechrau bob dydd, neu ddod atom ar ddiwedd y diwrnod am un stori olaf cyn troi am adref? Mae 'na straeon gwerth i'w clywed i'w cael yn y sesiynau yma.

Hoffi deinasoriaid?  Mae gennym ni barti MAWR sy'n sicr o fod yn lond lle o hwyl - a bydd digonedd o sioeau i dy ddiddanu'n ystod yr wythnos.

Bydd sesiynau comedi ar gyfer plant - ac os yw popeth yn mynd yn ormod yn ystod yr wythnos, tyrd draw i drïo yoga i blant - cyfle i ddod at dy hun - a seibiant gwerthfawr i rieni mae'n siwr!

Mae gweithgareddau Gŵyl Llên Plant yn rhan o'r Pentref Llên a noddir gan Brifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Rhestr o'r gweithgareddau isod: