Llwyfan y Maes

Gellir mwynhau cerddoriaeth fyw o bob math ar hyd a lled y Maes drwy dydd a chyda’r nos.

Mae cerddoriaeth o bob ar Lwyfan y Maes o ganol dydd tan gyda'r nos.

Dyma'r lle i ddod i fwynhau'r bandiau a'r artistiaid gorau yn y sîn Gymraeg heddiw, a hefyd, cawn weld doniau ifanc a lleol gyda pherfformwyr o'r ardal yn cael cyfle i ddod i'r llwyfan.

Os ydych eisiau rhagor o gerddoriaeth ar y Maes, beth am fynd i Gaffi Maes B, Ty Gwerin, ein cyngherddau gyda'r nos a Maes B?

Yn bendant, mae rhywbeth at ddant pawb yn yr Eisteddfod eleni.

Trefnir Llwyfan y Maes gan yr Eisteddfod.

Time Dyddiad Event name Theme Actions
12:00 5 Awst 2017 Dawnsio Gwerin Mwy
13:00 5 Awst 2017 Côr Bara Brith Mwy
14:00 5 Awst 2017 Canu gyda Cyw Mwy
16:00 5 Awst 2017 Wil Tân Mwy
17:00 5 Awst 2017 John ac Alun Mwy
18:15 5 Awst 2017 Calfari Mwy
19:30 5 Awst 2017 Y Moniars Mwy
12:00 6 Awst 2017 Dawnsio Gwerin Mwy
13:00 6 Awst 2017 Hogia Bodwrog / Genod Gwyndy Mwy
14:00 6 Awst 2017 Canu gyda Cyw Mwy
15:00 6 Awst 2017 MônSwn Mwy
16:00 6 Awst 2017 Cordia Mwy
17:00 6 Awst 2017 Geraint Lovgreen Mwy
12:00 7 Awst 2017 Dawnsio Gwerin Mwy
13:00 7 Awst 2017 Hogia Penrhos Mwy
14:00 7 Awst 2017 Canu gyda Cyw Mwy
15:00 7 Awst 2017 Nantgarw Mwy
16:00 7 Awst 2017 Gildas Mwy
17:00 7 Awst 2017 Daniel Lloyd a Mr Pinc Mwy
18:15 7 Awst 2017 Band Pres Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Mwy
12:00 8 Awst 2017 Dawnsio Gwerin Mwy
13:00 8 Awst 2017 Côr Meibion y Foel Mwy
14:00 8 Awst 2017 Canu gyda Cyw Mwy
15:00 8 Awst 2017 Adwaith Mwy
16:00 8 Awst 2017 Gwilym Bowen Rhys a'r Band Mwy

Tudalennau