Maes D

Maes D yw’r lle i ddod ar y Maes os ydych yn dysgu Cymraeg neu eisiau gwybodaeth am yr iaith.

Mae’r Eisteddfod yn le arbennig ar gyfer unrhyw un sy’n dysgu Cymraeg neu sy’n meddwl am ddysgu’r iaith.  Mae’n gyfle i brofi diwylliant a’r iaith mewn awyrgylch unigryw am wythnos gyfan, ac yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg ddydd a nos!  Mae croeso mawr i ddysgwyr ar hyd a lled y Maes.

Maes D – Pabell y Dysgwyr.  Dyma lle mae dysgwyr o bob rhan o Gymru – a thu hwnt - yn dod at ei gilydd i gymdeithasu, cystadlu, rhannu profiadau, mwynhau cwmni siaradwyr Cymraeg, i gael gwybodaeth am gyrsiau Cymraeg, mwynhau llu o weithgareddau, ac yn bennaf oll, i gael hwyl, ac mae’n le perffaith i bobl ddefnyddio’u Cymraeg dros baned.  Mae amserlen lawn o weithgareddau yma drwy’r wythnos.

Mae llawer o gystadlaethau ar gyfer dysgwyr yn yr Eisteddfod, ac mae cystadlu’n gallu bod yn llawer o hwyl.  Beth Amdani y flwyddyn nesaf?

Cystadleuaeth fwyaf Adran y Dysgwyr yw Dysgwr y Flwyddyn, ac mae hon yn un o brif gystadlaethau’r Eisteddfod erbyn hyn.

Trefnir Maes D gan yr Eisteddfod.

Cefnogir y prosiect gan Boom Cymru a Llywodraeth Cymru.