Maes D

Maes D yw’r lle i ddod ar y Maes os ydych yn dysgu Cymraeg neu eisiau gwybodaeth am yr iaith.

Mae’r Eisteddfod yn le arbennig ar gyfer unrhyw un sy’n dysgu Cymraeg neu sy’n meddwl am ddysgu’r iaith.  Mae’n gyfle i brofi diwylliant a’r iaith mewn awyrgylch unigryw am wythnos gyfan, ac yn gyfle i ymarfer eich Cymraeg ddydd a nos!  Mae croeso mawr i ddysgwyr ar hyd a lled y Maes.

Maes D – Pabell y Dysgwyr.  Dyma lle mae dysgwyr o bob rhan o Gymru – a thu hwnt - yn dod at ei gilydd i gymdeithasu, cystadlu, rhannu profiadau, mwynhau cwmni siaradwyr Cymraeg, i gael gwybodaeth am gyrsiau Cymraeg, mwynhau llu o weithgareddau, ac yn bennaf oll, i gael hwyl, ac mae’n le perffaith i bobl ddefnyddio’u Cymraeg dros baned.  Mae amserlen lawn o weithgareddau yma drwy’r wythnos.

Mae llawer o gystadlaethau ar gyfer dysgwyr yn yr Eisteddfod, ac mae cystadlu’n gallu bod yn llawer o hwyl.  Beth Amdani y flwyddyn nesaf?

Cystadleuaeth fwyaf Adran y Dysgwyr yw Dysgwr y Flwyddyn, ac mae hon yn un o brif gystadlaethau’r Eisteddfod erbyn hyn.

Trefnir Maes D gan yr Eisteddfod.

Cefnogir y prosiect gan Boom Cymru a Llywodraeth Cymru.

 
Time Dyddiad Event name Theme Actions
12:00 5 Awst 2017 Agoriad Swyddogol Mwy
13:00 5 Awst 2017 Cyflwyno tystysgrifau CBAC a Thlws Mair ac Elvet Thomas Mwy
14:00 5 Awst 2017 Gwyneth Glyn Mwy
15:00 5 Awst 2017 Clocs Ffit Mwy
13:00 6 Awst 2017 Cymdeithas Eryri Mwy
15:00 6 Awst 2017 Twmpath i'r Teulu Mwy
11:00 7 Awst 2017 Sesiwn Blasu'r Gymraeg Mwy
12:00 7 Awst 2017 Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol Mwy
13:00 7 Awst 2017 Archaeoleg Lleol Mwy
14:00 7 Awst 2017 Sesiwn Ukelele Mwy
15:00 7 Awst 2017 Cemegau yn ein bwydydd Mwy
16:30 7 Awst 2017 Gwylio Seremoni'r Coroni Mwy
11:00 8 Awst 2017 Theatr Stryd: Bwystfilod Mwy
12:00 8 Awst 2017 Cyflwyno gwobrau cyfansoddi Mwy
13:00 8 Awst 2017 Lansiad: Nofel i Ddysgwyr Mwy
14:00 8 Awst 2017 Magi Ann a Selog Mwy
15:00 8 Awst 2017 Merched y Wawr yn dathlu 50 Mwy
16:00 8 Awst 2017 Fy nhaith i Batagonia Mwy
11:00 9 Awst 2017 Theatr Stryd: Bwystfilod Mwy
11:00 9 Awst 2017 Yoga Mwy
12:00 9 Awst 2017 Gweithdy gyda Theatr Genedlaethol Cymru Mwy
13:00 9 Awst 2017 Sgwrs Byd Natur Mwy
14:00 9 Awst 2017 Cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn Mwy
15:00 9 Awst 2017 Elin Fflur Mwy
18:00 9 Awst 2017 Noson Dysgwr y Flwyddyn Mwy

Tudalennau