Pafiliwn HSBC

Dewch i mewn i’n Pafiliwn i fwynhau peth o’r cystadlu.  

Eleni, lleolir y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.  Bydd angen band garddwrn i gael mynediad yn ystod y dydd. Gallwch brynu band garddwn yma. 

Dyma gartref y rhan fwyaf o’r cystadlaethau a dyma hefyd lle y cynhelir seremonïau’r Orsedd ddydd Llun, Mercher a Gwener.

16:30 Dydd Llun: Y Coroni

16:30 Dydd Mercher:Y Fedal Ryddiaeth

16:30 Dydd Gwener: Y Cadeirio

Mae cyfieithu ar y pryd ar gael yn y Pafiliwn drwy’r wythnos.  Gallwch gasglu’r offer o stondin Cymen y tu allan i’r Pafiliwn.

Cofiwch hefyd am ein cyngherddau gyda’r nos yn y Pafiliwn.  Mae angen tocyn cyngerdd i’w mynychu, ond gellir prynu tocyn ar y dydd yn y swyddfa docynnau yn y brif fynedfa neu prynu arlein yma

Nodwch: Gall amserlen cystadlaethau redeg yn fuan neu yn hwyr 

Noddir y Pafiliwn gan HSBC

 

PDF icon Amserlen Pafiliwn Du a GwynPDF icon Amserlen Pafiliwn Lliw
Time Dyddiad Event name Theme Actions
09:30 4 Awst 2018 Bandiau Pres Dosbarth 4 Bandiau Pres Mwy
10:50 4 Awst 2018 Bandiau Pres Dosbarth 2 Bandiau Pres Mwy
13:00 4 Awst 2018 Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru Corawl Mwy
14:35 4 Awst 2018 Bandiau Pres Pencampwriaeth / Dosbarth 1 Bandiau Pres Mwy
12:30 5 Awst 2018 Cyflwyno Rhaglen Adloniant - Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy
15:10 5 Awst 2018 Dawns Greadigol/Gyfoes Unigol Dawns Mwy
15:25 5 Awst 2018 Bandiau Pres Dosbarth 3 Bandiau Pres Mwy
17:05 5 Awst 2018 Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr Dawns Mwy
10:00 6 Awst 2018 Unawd Cerdd Dant dan 12 oed Cerdd-Dant Mwy
10:10 6 Awst 2018 Unawd Alaw Werin dan 12 oed Alawon Gwerin Mwy
10:20 6 Awst 2018 Llefaru Unigol dan 12 oed Llefaru Mwy
10:30 6 Awst 2018 Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd Dawns Mwy
10:55 6 Awst 2018 Unawd dan 12 oed Unawdau Mwy
11:15 6 Awst 2018 Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed Llefaru Mwy
11:30 6 Awst 2018 Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed Unawdau Mwy
11:45 6 Awst 2018 Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed Unawdau Mwy
12:00 6 Awst 2018 Deuawd Offerynnol Agored Offerynnol Mwy
12:35 6 Awst 2018 Monolog i rai rhwng 12 ac o dan 16 oed Drama Mwy
13:05 6 Awst 2018 Rhuban Glas Offerynnol o dan 16 oed, Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans Mwy
14:00 6 Awst 2018 Dawns Greadigol/Gyfoes i Grŵp Dawns Mwy
14:25 6 Awst 2018 Llefaru Unigol i rai rhwng 12 ac o dan 16 oed Llefaru Mwy
14:35 6 Awst 2018 Unawd Cerdd Dant 12 ac o dan 16 oed Cerdd-Dant Mwy
14:45 6 Awst 2018 Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp Dawns Mwy
15:20 6 Awst 2018 Unawd Alaw Werin 12 ac o dan 16 oed Alawon Gwerin Mwy
15:40 6 Awst 2018 Canu Emyn i rai 60 oed a throsodd Unawdau Mwy

Tudalennau