Pafiliwn

Dewch i mewn i’n Pafiliwn i fwynhau peth o’r cystadlu.  

Mae croeso i bawb bicio i mewn i weld beth sy’n digwydd ar y llwyfan.  Dyma gartref y rhan fwyaf o’r cystadlaethau a dyma hefyd lle y cynhelir seremonïau’r Orsedd ddydd Llun, Mercher a Gwener, ac mae mynediad am ddim gyda thocyn Maes.

Mae cyfieithu ar y pryd ar gael yn y Pafiliwn drwy’r wythnos.  Gallwch gasglu’r offer o stondin Cymen y tu allan i’r Pafiliwn.

Cofiwch hefyd am ein cyngherddau gyda’r nos yn y Pafiliwn.  Mae angen tocyn cyngerdd i’w mynychu, ond gellir prynu tocyn ar y dydd yn y swyddfa docynnau yn y brif fynedfa.

Noddir y Pafiliwn gan HSBC.