Pafiliwn

Dewch i mewn i’n Pafiliwn i fwynhau peth o’r cystadlu.  

Mae croeso i bawb bicio i mewn i weld beth sy’n digwydd ar y llwyfan.  Dyma gartref y rhan fwyaf o’r cystadlaethau a dyma hefyd lle y cynhelir seremonïau’r Orsedd ddydd Llun, Mercher a Gwener, ac mae mynediad am ddim gyda thocyn Maes.

Mae cyfieithu ar y pryd ar gael yn y Pafiliwn drwy’r wythnos.  Gallwch gasglu’r offer o stondin Cymen y tu allan i’r Pafiliwn.

Cofiwch hefyd am ein cyngherddau gyda’r nos yn y Pafiliwn.  Mae angen tocyn cyngerdd i’w mynychu, ond gellir prynu tocyn ar y dydd yn y swyddfa docynnau yn y brif fynedfa.

Noddir y Pafiliwn gan HSBC.

Time Dyddiad Event name Theme Actions
10:00 5 Awst 2017 Bandiau Pres Dosbarth 4 Bandiau Pres Mwy
11:40 5 Awst 2017 Bandiau Pres Dosbarth 3 Bandiau Pres Mwy
12:50 5 Awst 2017 Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd i rai 12 oed a throsodd Dawns Mwy
13:05 5 Awst 2017 Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp Dawns Mwy
13:20 5 Awst 2017 Cystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru Corawl Mwy
14:15 5 Awst 2017 Bandiau Pres Dosbarth 2 Bandiau Pres Mwy
15:40 5 Awst 2017 Bandiau Pres Pencampwriaeth / Dosbarth 1 Bandiau Pres Mwy
17:20 5 Awst 2017 Enillwyr Celfyddydau Gweledol Mwy
10:00 6 Awst 2017 Oedfa'r Bore Mwy
11:30 6 Awst 2017 Pasiant Meithrin Môn Mwy
12:30 6 Awst 2017 Cyflwyno Rhaglen Adloniant - Côr heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy
14:00 6 Awst 2017 Dawns Greadigol/Cyfoes Unigol Dawns Mwy
15:50 6 Awst 2017 Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr Dawns Mwy
17:40 6 Awst 2017 Dawns Greadigol/Gyfoes i Grŵp Dawns Mwy
10:00 7 Awst 2017 Llefaru Unigol dan 12 oed Llefaru Mwy
10:10 7 Awst 2017 Unawd Cerdd Dant dan 12 oed Cerdd-Dant Mwy
10:20 7 Awst 2017 Unawd dan 12 oed Unawdau Mwy
10:35 7 Awst 2017 Unawd Alaw Werin dan 12 oed Alawon Gwerin Mwy
10:45 7 Awst 2017 Llefaru Unigol o’r Ysgrythur dan 16 oed Llefaru Mwy
11:10 7 Awst 2017 Deuawd Offerynnol Agored Offerynnol Mwy
11:35 7 Awst 2017 Unawd i Ferched 12 ac o dan 16 oed Unawdau Mwy
11:55 7 Awst 2017 Unawd i Fechgyn 12 ac o dan 16 oed Unawdau Mwy
12:20 7 Awst 2017 Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed - Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans Mwy
13:10 7 Awst 2017 Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân Alawon Gwerin Mwy
15:00 7 Awst 2017 Monolog i rai rhwng 12 ac o dan 16 oed Drama Mwy

Tudalennau