Pafiliwn HSBC

Dewch i mewn i’n Pafiliwn i fwynhau peth o’r cystadlu.  

Eleni, lleolir y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.  Bydd angen band garddwrn i gael mynediad yn ystod y dydd. Gallwch brynu band garddwn yma. 

Dyma gartref y rhan fwyaf o’r cystadlaethau a dyma hefyd lle y cynhelir seremonïau’r Orsedd ddydd Llun, Mercher a Gwener.

16:30 Dydd Llun: Y Coroni

16:30 Dydd Mercher:Y Fedal Ryddiaeth

16:30 Dydd Gwener: Y Cadeirio

Mae cyfieithu ar y pryd ar gael yn y Pafiliwn drwy’r wythnos.  Gallwch gasglu’r offer o stondin Cymen y tu allan i’r Pafiliwn.

Cofiwch hefyd am ein cyngherddau gyda’r nos yn y Pafiliwn.  Mae angen tocyn cyngerdd i’w mynychu, ond gellir prynu tocyn ar y dydd yn y swyddfa docynnau yn y brif fynedfa neu prynu arlein yma

Nodwch: Gall amserlen cystadlaethau redeg yn fuan neu yn hwyr 

Noddir y Pafiliwn gan HSBC.

Time Dyddiad Event name Theme Actions
12:25 7 Awst 2018 Unawd Soprano 19 ac o dan 25 oed Unawdau Mwy
13:10 7 Awst 2018 Côr Pensiynwyr dros 60 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy
15:05 7 Awst 2018 Unawd Alaw Werin 16 ac o dan 21 oed Alawon Gwerin Mwy
15:25 7 Awst 2018 Unawd Cerdd Dant 16 ac o dan 21 oed Cerdd-Dant Mwy
10:00 8 Awst 2018 Perfformiad unigol i rai dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd yn arddull y genre Unawdau Mwy
10:20 8 Awst 2018 Unawd Mezzo-Soprano / Contralto / Gwrth-denor 19 ac o dan 25 oed Unawdau Mwy
11:00 8 Awst 2018 Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed Cerdd-Dant Mwy
11:15 8 Awst 2018 Unawd Tenor 19 ac o dan 25 oed Unawdau Mwy
11:50 8 Awst 2018 Parti Alaw Werin dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer Alawon Gwerin Mwy
12:20 8 Awst 2018 Parti Cerdd Dant dan 25 oed hyd at 20 mewn nifer Cerdd-Dant Mwy
12:40 8 Awst 2018 Rhuban Glas Offerynnol 16 ac o dan 19 oed, Ysgoloriaeth Leslie Wynne-Evans – £1,500, Ysgoloriaeth Rachael Ann Thomas – £500 Mwy
13:50 8 Awst 2018 Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed Dawns Mwy
14:45 8 Awst 2018 Côr Ieuenctid dan 25 oed heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy
18:30 8 Awst 2018 Ensemble Lleisiol Eisteddfodau Cymru 10-26 oed Corawl Mwy
18:45 8 Awst 2018 Perfformiad unigol i rai 19 oed a throsodd o gân o Sioe Gerdd yn arddull y genre Unawdau Mwy
18:45 8 Awst 2018 Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 ac o dan 25 oed Drama Mwy
19:40 8 Awst 2018 Ysgoloriaeth W Towyn Roberts er cof am ei briod, Violet Jones, Nantclwyd ac Ysgoloriaeth William Park-Jones Unawdau Mwy
10:20 9 Awst 2018 Deuawd Cerdd Dant 21 oed a throsodd Cerdd-Dant Mwy
10:40 9 Awst 2018 Unawd Tenor 25 oed a throsodd Unawdau Mwy
11:15 9 Awst 2018 Unawd Mezzo-Soprano / Contralto/ Gwrth-denor 25 oed a throsodd Unawdau Mwy
11:45 9 Awst 2018 Y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg Er Anrhydedd Mwy
12:10 9 Awst 2018 Dawns Stepio Unigol i Fechgyn 16 oed a throsodd Dawns Mwy
12:25 9 Awst 2018 Dawns Stepio Unigol i Ferched 16 oed a throsodd Dawns Mwy
12:50 9 Awst 2018 Triawd neu Bedwarawd Cerdd Dant Cerdd-Dant Mwy
13:05 9 Awst 2018 Dysgwr y Flwyddyn Mwy

Tudalennau