Pafiliwn HSBC

Dewch i mewn i’n Pafiliwn i fwynhau peth o’r cystadlu.  

Eleni, lleolir y Pafiliwn yn Theatr Donald Gordon yng Nghanolfan Mileniwm Cymru.  Bydd angen band garddwrn i gael mynediad yn ystod y dydd. Gallwch brynu band garddwn yma. 

Dyma gartref y rhan fwyaf o’r cystadlaethau a dyma hefyd lle y cynhelir seremonïau’r Orsedd ddydd Llun, Mercher a Gwener.

16:30 Dydd Llun: Y Coroni

16:30 Dydd Mercher:Y Fedal Ryddiaeth

16:30 Dydd Gwener: Y Cadeirio

Mae cyfieithu ar y pryd ar gael yn y Pafiliwn drwy’r wythnos.  Gallwch gasglu’r offer o stondin Cymen y tu allan i’r Pafiliwn.

Cofiwch hefyd am ein cyngherddau gyda’r nos yn y Pafiliwn.  Mae angen tocyn cyngerdd i’w mynychu, ond gellir prynu tocyn ar y dydd yn y swyddfa docynnau yn y brif fynedfa neu prynu arlein yma

Nodwch: Gall amserlen cystadlaethau redeg yn fuan neu yn hwyr 

Noddir y Pafiliwn gan HSBC.

Time Dyddiad Event name Theme Actions
13:30 9 Awst 2018 Côr Dysgwyr Dysgwyr Mwy
14:05 9 Awst 2018 Unawd Lieder / Cân Gelf dan 25 oed Unawdau Mwy
15:15 9 Awst 2018 Côr Merched heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy
16:05 9 Awst 2018 Unawd yr Hen Ganiadau 19 oed a throsodd Unawdau Mwy
16:35 9 Awst 2018 Gwobr Goffa Osborne Roberts – Y Rhuban Glas Mwy
10:00 10 Awst 2018 Rhuban Glas Offerynnol 19 oed a throsod, Ysgoloriaeth Cronfa Peggy a Maldwyn Hughes Mwy
11:10 10 Awst 2018 Unawd Bariton / Bas 25 oed a throsodd Unawdau Mwy
11:40 10 Awst 2018 Côr Llefaru dros 16 mewn nifer Llefaru Mwy
12:15 10 Awst 2018 Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer Cerdd-Dant Mwy
12:55 10 Awst 2018 Unawd Soprano 25 oed a throsodd Unawdau Mwy
13:40 10 Awst 2018 Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer Alawon Gwerin Mwy
14:35 10 Awst 2018 Côr Cerdd Dant dros 20 mewn nifer Cerdd-Dant Mwy
14:40 10 Awst 2018 Parti Llefaru hyd at 16 mewn nifer Llefaru Mwy
15:25 10 Awst 2018 Côr Alaw Werin dros 20 mewn nifer Alawon Gwerin Mwy
18:15 10 Awst 2018 Cystadleuaeth Tlws Coffa Lois Blake Dawns Mwy
19:00 10 Awst 2018 Côr Cymysg heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy
21:20 10 Awst 2018 Deuawd, Triawd neu Bedwarawd Stepio Dawns Mwy
10:00 11 Awst 2018 Unawd Lieder / Cân Gelf 25 oed a throsodd Unawdau Mwy
10:45 11 Awst 2018 Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai 21 oed a throsodd Alawon Gwerin Mwy
11:10 11 Awst 2018 Dawns Stepio i Grŵp Dawns Mwy
11:50 11 Awst 2018 Cystadleuaeth Tlws Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru Dawns Mwy
12:50 11 Awst 2018 Gwobr Goffa Llwyd o’r Bryn i rai 21 oed a throsodd Llefaru Mwy
13:55 11 Awst 2018 Gwobr Goffa David Ellis – Y Rhuban Glas Mwy
15:00 11 Awst 2018 Côr Meibion heb fod yn llai nag 20 mewn nifer Corawl Mwy
16:50 11 Awst 2018 Grwp Offerynnol Agored Offerynnol Mwy

Tudalennau