Pagoda

Cynhelir nifer fawr o'r rhagbrofion a'r cystadlaethau offerynnol yn y Pagoda.  

Mae croeso mawr i chi ddod i wrando a mwynhau'r rhagbrofion.  Bydd y tri gorau'n ymddangos ar lwyfan y Pafiliwn yn y prawf terfynol, ond mae safon y cystadleuwyr i gyd yn eithriadol o uchel ac yn werth i'w gweld.

 

Time Dyddiad Event name Theme Actions
13:00 5 Awst 2017 Cystadleuaeth Cyfeilio ar y Piano - Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans Offerynnol Mwy
09:00 6 Awst 2017 Unawd Telyn dan 16 oed Offerynnol Mwy
11:20 6 Awst 2017 Unawd Llinynnau dan 16 oed Offerynnol Mwy
13:20 6 Awst 2017 Unawd Chwythbrennau dan 16 oed Offerynnol Mwy
15:50 6 Awst 2017 Unawd Piano dan 16 oed Offerynnol Mwy
18:05 6 Awst 2017 Unawd Offerynnau Pres dan 16 oed Offerynnol Mwy
11:00 8 Awst 2017 Unawd Telyn 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy
13:00 8 Awst 2017 Unawd Piano 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy
15:30 8 Awst 2017 Cofio Haf Mwy
17:05 8 Awst 2017 Unawd Chwythbrennau 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy
19:10 8 Awst 2017 Unawd Offerynnau Pres 16 ac o dan 19 oed Offerynnol Mwy
08:45 10 Awst 2017 Unawd Piano 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy
12:30 10 Awst 2017 Unawd Chwythbrennau 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy
14:10 10 Awst 2017 Unawd Llinynnau 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy
16:10 10 Awst 2017 Unawd Offerynnau Pres 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy
17:45 10 Awst 2017 Unawd Telyn 19 oed a throsodd Offerynnol Mwy