Pagoda

Cynhelir nifer fawr o'r rhagbrofion a'r cystadlaethau offerynnol yn y Pagoda.  

Mae croeso mawr i chi ddod i wrando a mwynhau'r rhagbrofion.  Bydd y tri gorau'n ymddangos ar lwyfan y Pafiliwn yn y prawf terfynol, ond mae safon y cystadleuwyr i gyd yn eithriadol o uchel ac yn werth i'w gweld.