Tŷ Gwerin

Y Tŷ Gwerin yw cartref pob math o weithgareddau gwerin ar y Maes.

Trefnir y Tŷ Gwerin gan yr Eisteddfod.

Mae'r amserlen yn llawn gweithgareddau sy’n ymwneud â thraddodiadau gwerin Cymru yn yr ystyr ehangaf bosibl, gyda chyfle i fwynhau rhai o’n traddodiadau cynhenid mewn ffordd newydd, yn ogystal â sesiynau ar bynciau cyffredinol.

Mae'r traddodiad gwerin yn fyw ac yn iach ar Ynys Môn a chawn gyfle i ddathlu a mwynhau hynny mewn nifer o sesiynau sy'n rhoi llwyfan i rai o berfformwyr yr ynys.  Cawn gyfle i glywed rhai o ganeuon gwerin yr ardal, dysgu mwy am y traddodiad ffidil sy'n parhau'n gryf yn lleol, a beth am ddod i fwynhau Brwydr y Shantis Môr?  Dau o ardaloedd arfordirol Cymru - Môn a Phen Llyn - yn cystadlu drwy ganu shantis môr lleol.

A chyda’r cyfan yn digwydd eto yn yr yurt mawr deniadol yng nghanol gwyrddni’r Maes, mae y Tŷ Gwerin yn sicr o fod yn un o’r lleoliadau mwyaf poblogaidd yn yr Eisteddfod eleni.

Yn ogystal, ceir nifer o weithgareddau gyda'r nos yn y Tŷ Gwerin - cyfle i ymlacio ar ddiwedd y dydd yng nghwmni rhai o gerddorion a pherfformwyr blaenaf y sîn heddiw.

Partneriaid yr Eisteddfod yn y Tŷ Gwerin yw Trac, Clera a Chymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru. 

Time Dyddiad Event name Theme Actions
09:30 5 Awst 2017 Yoga@Maes Mwy
12:00 5 Awst 2017 Sesiwn Werin Mwy
13:00 5 Awst 2017 Tant Mwy
14:00 5 Awst 2017 Prosiect Dawns a Chlocsio Dawnswyr Môn Mwy
15:00 5 Awst 2017 Unawd ar unrhyw offeryn gwerin (10) Mwy
15:00 5 Awst 2017 Unawd ar unrhyw Offeryn Gwerin Alawon Gwerin Mwy
16:00 5 Awst 2017 Doniau Cudd Mwy
17:00 5 Awst 2017 Cyfeilio i rai dan 25 oed (26) Mwy
09:30 6 Awst 2017 Yoga@Maes Mwy
12:00 6 Awst 2017 Sesiwn Werin Mwy
13:00 6 Awst 2017 Teyrnged gan Ddawnswyr Môn i Owen Huw Roberts, un o glocswyr arloesol Cymru Mwy
14:00 6 Awst 2017 Tegid Rhys Mwy
15:00 6 Awst 2017 Gwerin Gwallgo' Mwy
16:00 6 Awst 2017 Gweithdy Clocsio Mwy
17:00 6 Awst 2017 Gwyneth Glyn Mwy
18:15 6 Awst 2017 Bwncath Mwy
19:30 6 Awst 2017 Bob Delyn Mwy
09:30 7 Awst 2017 Yoga@Maes Mwy
11:00 7 Awst 2017 Sesiwn Werin Mwy
12:00 7 Awst 2017 Awr y Ffidlwyr: Môn – Cartra’r ffidil a’r hen alawon Mwy
13:00 7 Awst 2017 Seiat Stori Mwy
14:00 7 Awst 2017 Chris Jones Mwy
15:00 7 Awst 2017 I'w gadarnhau Mwy
16:00 7 Awst 2017 Cilmeri Mwy
17:00 7 Awst 2017 Dawnswyr Talog Mwy

Tudalennau