Tŷ Gwerin

Y Tŷ Gwerin yw cartref pob math o weithgareddau gwerin ar y Maes.

Trefnir y Tŷ Gwerin gan yr Eisteddfod.

Mae'r amserlen yn llawn gweithgareddau sy’n ymwneud â thraddodiadau gwerin Cymru yn yr ystyr ehangaf bosibl, gyda chyfle i fwynhau rhai o’n traddodiadau cynhenid mewn ffordd newydd, yn ogystal â sesiynau ar bynciau cyffredinol.

Mae'r traddodiad gwerin yn fyw ac yn iach ar Ynys Môn a chawn gyfle i ddathlu a mwynhau hynny mewn nifer o sesiynau sy'n rhoi llwyfan i rai o berfformwyr yr ynys.  Cawn gyfle i glywed rhai o ganeuon gwerin yr ardal, dysgu mwy am y traddodiad ffidil sy'n parhau'n gryf yn lleol, a beth am ddod i fwynhau Brwydr y Shantis Môr?  Dau o ardaloedd arfordirol Cymru - Môn a Phen Llyn - yn cystadlu drwy ganu shantis môr lleol.

A chyda’r cyfan yn digwydd eto yn yr yurt mawr deniadol yng nghanol gwyrddni’r Maes, mae y Tŷ Gwerin yn sicr o fod yn un o’r lleoliadau mwyaf poblogaidd yn yr Eisteddfod eleni.

Yn ogystal, ceir nifer o weithgareddau gyda'r nos yn y Tŷ Gwerin - cyfle i ymlacio ar ddiwedd y dydd yng nghwmni rhai o gerddorion a pherfformwyr blaenaf y sîn heddiw.

Partneriaid yr Eisteddfod yn y Tŷ Gwerin yw Trac, Clera a Chymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru.