Y Babell Lên

Y Babell Lên yw cartref llenyddiaeth ar y Maes.

Llond lle o sgyrsiau diddorol; digonedd o drafod, a chyfle i gael blas ar rai o gyhoeddiadau diweddaraf y byd llenyddol yng Nghymru.

Dewch draw i'r Babell Lên am raglen lawn o weithgareddau drwy'r wythnos.

Trefnir y Babell Lên gan yr Eisteddfod.

Noddir gweithgareddau llenyddol yr Eisteddfod gan Brifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

 

Time Dyddiad Event name Theme Actions
10:30 5 Awst 2017 Agoriad Swyddogol Mwy
11:45 5 Awst 2017 Stori Cyn Cinio! Mwy
12:30 5 Awst 2017 O Lys Aberffraw i Gribau Eryr Mwy
13:15 5 Awst 2017 Hawl i'r Gymraeg yn y Gyfraith Mwy
14:15 5 Awst 2017 Rownd Derfynol Talwrn y Beirdd Mwy
16:00 5 Awst 2017 Awdur y Dydd Mwy
17:45 5 Awst 2017 Slot Chwarter i Chwech! Mwy
11:45 6 Awst 2017 Stori Cyn Cinio! Mwy
12:30 6 Awst 2017 Caneuon Iwan Llwyd Mwy
13:15 6 Awst 2017 Môn Mam Cynan? Mwy
14:15 6 Awst 2017 Yr Hen Bant ifanca'n bod Mwy
16:00 6 Awst 2017 Awdur y Dydd Mwy
17:45 6 Awst 2017 Slot Chwarter i Chwech! Mwy
10:45 7 Awst 2017 Yr Awdur a'r Bardd Blaengar, Emyr Humphreys Mwy
11:45 7 Awst 2017 Stori Cyn Cinio! Mwy
12:30 7 Awst 2017 Bywyd fy ewythr, Hedd Wyn Mwy
13:15 7 Awst 2017 Darn o'r Haul Mwy
14:15 7 Awst 2017 Bedwyr i Bawb Ydoedd Mwy
16:00 7 Awst 2017 Awdur y Dydd Mwy
17:45 7 Awst 2017 Slot Chwarter i Chwech! Mwy
10:45 8 Awst 2017 Tros bedair gwaith o gwmpas y byd: Teithiau a gweithiau William Williams Pantycelyn Mwy
11:45 8 Awst 2017 Stori Cyn Cinio! Mwy
12:30 8 Awst 2017 O'r Gair i'r Gân: Opera 'Wythnos yng Nghymru Fydd' Mwy
13:15 8 Awst 2017 Ehangu'r Darlun: RS Thomas, ME Eldridge a Chelf Fodern Mwy
14:15 8 Awst 2017 Ymryson y Beirdd a chyflwyno enillwyr cystadlaethau yr Adran Lên Mwy

Tudalennau