Côr Eisteddfod 2018

Cyfarwyddwr cerdd prosiect Côr Eisteddfod 2018 yw'r cerddor arbennig Jeff Howard, gyda'r cyfansoddwyr Geraint Cynan, Mei Gwynedd a John Quirk yn gyfrifol am drefnu'r gerddoriaeth.

Mae'r cynllun eleni wedi'i rannu'n ddau.

Rhan 1: Cyfuno caneuon mwyaf eiconig y Sin Roc Gymraeg gyda’r byd clasurol – pwy fyddai wedi meddwl y byddai modd cyfuno Meic Stevens efo Mozart neu Candelas efo Verdi. Trefniannau Geraint Cynan.

Rhan 2: ‘Teilwng yw’r Oen’ - Trefniant roc pur o’r Meseia gan Handel – bydd hwn yn drefniant ar ei newydd wedd gan Mei Gwynedd a John Quirk, gydag addasiad newydd o’r geiriau gan y prifardd John Gwilym Jones.

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn wyl wahanol i'r arfer, ac fe'i chynhelir ym Mae Caerdydd, gan ddefnyddio adeiladau parhaol a strwythurau dros- dro i greu Maes cyffrous a gwahanol.  Lleolir y Pafiliwn yng Nghanolfan y Mileniwm, a dyma lle fydd Côr yr Eisteddfod yn perfformio'n ystod wythnos yr wyl.

Cynhelir sesiwn Dewch i Ganu ar gyfer y rheiny sydd wedi cofrestru yn Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd o 14:00 tan 17:00, ddydd Sul 22 Hydref.

Bydd ymarferion wythnosol ar gyfer y Côr Steddfod dan arweiniad Richard Vaughan a Rhiannon Pritchard, a gofynnir i’r corau sy’n bodoli eisoes ymarfer ar eu liwt eu hunain, gan ymrwymo i ymuno yn yr ymarferion ar y cyd.

Ar ôl y lansiad, bydd yr ymarferion wythnosol yn dechrau ar ddydd Sul 5 Tachwedd, 14:30 - 16:30, eto yn Theatr Reardon Smith, Amguedda Genedlaethol Caerdydd.

Ymarferion  (Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - Map)

  • 5 Tachwedd 14:30 – 16:30

  • 12 Tachwedd 14:30 – 16:30

  • 19 Tachwedd – wedi ei ganslo

  • 26 Tachwedd 14:30 – 16:30

  • 3 Rhagfyr 14:30 – 16:30 – Ymarfer ar y cyd

  • 10 Rhagfyr 14:30 – 16:30

Mae dyddiad cofrestru i ymuno â’r côr wedi pasio.