Archebu Nwyddau Hyrwyddo

Mae gan yr Eisteddfod rai nwyddau ac adnoddau i hyrwyddo'r Eisteddfod yn lleol.  Gellir eu harchebu ar y dudalen hon.

Rydym yn awyddus i ysgolion ddangos eu cefnogaeth i'r Eisteddfod, a gellir archebu posteri, baneri a sticeri yma.

Mae'r pecyn addysg hefyd yn cynnwys amryw o dasgau i greu adnoddau a fydd yn hyrwyddo'r Eisteddfod, a chofiwch anfon eich lluniau a'ch fideos atom er mwyn i ni gael eu dangos ar ein gwefan ac yn ein horiel luniau arbennig.  Mae gwybodaeth am sut i wneud hyn yn y pecyn athrawon.

Mae'r nwyddau ar y dudalen hon i gyd yn rhad ac am ddim.  Bydd posteri a sticeri'n cael eu hanfon drwy'r post a bydd baneri'n cael eu cludo i'r ysgol.

 

 

Baner ddeniadol las 6tr x 2tr gyda thyllau yn y corneli - perffaith ar gyfer y tu allan i'r ysgol er mwyn hyrwyddo'r Eisteddfod i rieni a'r gymuned leol wrth ddangos cefnogaeth yr ysgol. Gellir archebu hyd at 3 baner.
Posteri A4 glas deniadol sy'n croesawu'r Eisteddfod i'r ardal
Posteri A4 deniadol glas sy'n hyrwyddo'r Eisteddfod
Sticeri bach lliwgar ar gyfer y ffenest yn hyrwyddo'r Eisteddfod (tebyg iawn i sticeri car)