Addysg (Rhieni / Parents)

Croeso

Croeso i’r Eisteddfod Genedlaethol!  Gŵyl unigryw yng Nghymru sy’n denu tua 150,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.  Mae’r Eisteddfod yn symud o le i le, ac eleni, mae’n digwydd yn Ynys Môn.

Mae’n ŵyl arbennig iawn i’r teulu cyfan, ac mae’r adran hon o'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am beth i’w wneud a’i weld yn ystod yr wythnos.  Mae eich plentyn wedi bod yn dysgu am yr Eisteddfod yn yr ysgol yn ddiweddar, ac mae gwybodaeth yma a fydd yn eu helpu gyda’u gwaith cartref.

Byddwch hefyd wedi derbyn yr wybodaeth yma ar ffurf llyfryn - cofiwch gadw'r llyfryn wrth law i gynllunio'ch ymweliad.

 

Welcome

Welcome to the National Eisteddfod!  A unique festival here in Wales which attracts around 150,000 visitors every year.  The Eisteddfod travels around Wales every year, and this year, we’re in Anglesey.

The Eisteddfod is a wonderful festival for the whole family and this section includes information on what you can see and do during the week.  Your child has been learning about the Eisteddfod at school and these pages include information which will help them with their homework.

You will also receive a printed booklet from the school - remember to keep it to help you plan your visit.

PDF icon Llyfryn Addysg / Teuluoedd // Education / Families BookletPDF icon Canllaw - Llyfryn i Ddysgwyr // Canllaw - Learners' Booklet