Teuluoedd / Families

Mae digonedd o weithgareddau i deuluoedd yn yr Eisteddfod.

Gweithgareddau i deuluoedd

Mae dros 1,000 o weithgareddau ar y Maes eleni, a’r rhan fwyaf yn addas i blant a theuluoedd.  Cliciwch yma i weld beth sy’n digwydd yn ystod yr wythnos.

Cofiwch am weithgareddau Gŵyl Llên Plant  – gweithgareddau dyddiol i blant, gan gynnwys straeon, gweithdai celf, sesiynau comedi a phartïon dyddiol – o Peppa Pinc i ddeinasoriaid!

Hoffi rhaglenni Cyw?  Mae Cyw a’i ffrindiau ar Lwyfan y Maes am 14:00 o ddydd Sadwrn – Gwener.  Cofiwch alw draw!  A bydd hoff gymeriadau S4C yn y Ganolfan Ymwelwyr yn y brif fynedfa bob bore am 10:30 i’ch croesawu i’r Maes.  Dewch draw i ddweud helo! 

O theatr stryd a cherddoriaeth i sioe wyddoniaeth wych (gyda digonedd o fwg a sŵn), bydd plant ac oedolion o bob oed wrth eu boddau ar Faes yr Eisteddfod yn Ynys Môn eleni!

 

Family activities

There are over 1,000 activities on the Maes this year, and hundreds are aimed at children and families.  Click here to find out more.

Don’t miss the Children’s Literature Festival – daily events and activities for children, including stories and tales, art workshops, comedy sessions and daily themed parties, from Peppa Pig to dinosaurs!

Love Cyw?  Cyw and friends are on the open air stage at 14:00 from Saturday – Friday.  And all your favourite S4C characters will be in the Visitors’ Centre in the main entrance every morning at 10:30 to welcome you to the Maes.  Come and say hello!

From street theatre and music to a fantastic science show (with plenty of smoke and bangs!), children – and adults – of all ages will have a day to remember at the Anglesey National Eisteddfod.

Peidiwch â cholli'r digwyddiadau yma / Don't miss these activities...

 

Dyddiad / DateGweithgaredd / LleoliadAmser / TimeEvent / Location
Bob dydd / Every dayGwyl Llên Plant (Stondin)Drwy'r dydd / All dayChildren's Literature Festival (Stall)
Bob dydd / Every dayGwyddoniaeth (Pafiliwn Gwyddoniaeth)Drwy'r dydd / All dayScience events (Science Pavilion)
Bob dydd / Every daySgiliau Syrcas (Stondin)Drwy'r dydd / All dayCircus Skills (Stall)
Bob dydd / Every dayBore da gyda chymeriadau Cyw (Canolfan Ymwelwyr)10:30Good morning with Cyw and friends (Visitors' Centre)
Bob dydd / Every day Sioe Wyddoniaeth Wych (Pafiliwn Gwyddoniaeth)12:30 & 15:45Superb Science Show (Science Pavilion)
Bob dydd / Every day (nid / not 12.08)Sioe Cyw (Llwyfan y Maes)14:00Cyw Show (Open Air Stage)
Dydd Sul / SundayTwmpath i'r Teulu (Maes D)15:00Family Folk Dancing (Maes D)
Dydd Sul / SundaySbri 3 - Cwmni'r Frân Wen (Theatr y Maes)16:00Sbri 3 - Cwmni'r Frân Wen (Theatre)
Dydd Llun / MondayGweithdy Animeiddio gyda Huw Aaron (Sinemaes)13:30Animation workshop with Huw Aaron (Sinemaes)
Dydd Llun / MondayWy, Chips a Nain - Cwmni'r Frân Wen (Theatr y Maes)16:00Wy, Chips a Nain - Cwmni'r Frân Wen (Theatre)
Dydd Mawrth / TuesdayMagi Ann a Selog (Maes D)14:00Magi Ann & Selog (Maes D)
Dydd Mawrth / TuesdayDathlu Rownd a Rownd (Sinemaes)14:30Celebrating Rownd a Rownd (Sinemaes)
Dydd Iau / ThursdayOes Rhaid imi Ddeffro? - Cwmni Theatr Arad Goch (Cwt Drama)11:00Oes Rhaid imi Ddeffro? - Cwmni Theatr Arad Goch (Cwt Drama)
Dydd Iau / ThursdayDangosiad: Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs (Sinemaes)11:30Showing: Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs (Sinemaes)
Dydd Gwener / FridayPremiere: Deian a Loli (Sinemaes)13:00Premiere: Deian a Loli (Sinemaes)
Dydd Sadwrn / SaturdaySesiwn Werin y Plant (Ty Gwerin)13:00Children's Folk Session (Ty Gwerin)

a llawer llawer mwy... / and much much more...!