Addysg (Athrawon)

Rydym wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Menter Iaith Môn i ddatblygu pecyn arbennig ar gyfer CA2.

 

Gyda'r Eisteddfod yn dod i Ynys Môn eleni, mae'r pecyn yn gyfle i ddysgu mwy am yr Eisteddfod o fewn strwythur y cwricwlwm a chan gefnogi amcanion y Siarter Iaith, ynghyd â strategaethau eraill sy'n berthnasol i'r sector heddiw.

Bydd pob ysgol yn derbyn pecyn ynghyd â digon o Lyfrynnau Addysg / Teuluoedd i'w rhoi i bob plentyn CA2.  

Isod ceir trosolwg o'r hyn sydd wedi'i gynnwys yn y pecyn ac yn yr adran hon o'r wefan.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn yr Eisteddfod, ac i dderbyn deunyddiau a gwybodaeth gennych!

 

GwersiAwgrym o ddosbarthAgweddau o lefelau i'w hasesuGwaith DosbarthGwaith CartrefGwaith Grwp / Dosbarth / Cymunedol
1Bl.31 / 2 / 3Disgrifio'r Eisteddfod: Ansoddeiriau a LluniauLlythyr yn cyflwyno'r Eisteddfod i Meera yn yr IndiaCyfnewid rhyngwladol / cyflwyniad TGCh
2Bl.42 / 3 / 4Cynllunio cystadleuaeth newydd i blantCreu celf yn yr awyr agored neu drwy ailgylchuCreu celf 'Croeso' i'r ardal
3Bl.53 / 4 / 5Siop yr Eisteddfod a chreu nwyddau masnacholCreu gêm ar gyfer Dysgwyr yr EisteddfodDysgu am y Pwyllgor Apêl / gweithgaredd codi arian
4Bl.64 / 5 / 6Cyfarwyddiadau mynychu'r EisteddfodDarllen a deall yn defnyddio gwefan yr EisteddfodHyrwyddo'r Eisteddfod a'r cyfleoedd busnes i bobl yr ardal
+Ystod oedYstod gallu10 gweithgaredd i'w addasu yn ôl thema a gallu'r dosbarth neu fel prosiect ymestynnol ar gyfer gwaith annibynnol  

 

PDF icon Trosolwg o'r pecynPDF icon Llyfryn Addysg / Teuluoedd (Mehefin 2017)