Y Maes

Y Maes yw enw cae’r Eisteddfod, ac mae’r gweithgareddau i gyd yn digwydd yma.  

Y Lle Celf

Mwy / More...

Llenyddiaeth / Literature

Mwy / More...

Ty Gwerin

Mwy / More...

Gwyddoniaeth / Science

Mwy / More...

Cerddoriaeth / Music

Mwy / More...

Maes D / Learning Welsh

Mwy / More...

Mae tua 250 o stondinau o bob lliw a llun ar y Maes eleni, gyda llawer o lyfrau, cerddoriaeth a chasgliadau o bob math yn cael eu lansio yma. 

Mae ‘Artisan’ yn llawn o stondinau hefyd, gyda llawer o grefftwyr ac artistiaid yma am yr wythnos.  Dewch draw i brynu anrhegion Cymraeg!

Mae llawer o weithgareddau ar y Maes ar gyfer plant a theuluoedd yn ystod yr wythnos, a gallwch dreulio dyddiau’n crwydro o gwmpas y lle yn cadw’r plant yn brysur ac yn dysgu pethau newydd.

Prynwch lyfryn gweithgareddau dwyieithog a gofynnwch am fap yn y Ganofan Ymwelwyr cyn dechrau crwydro!

 

The Maes

The Maes is the Eisteddfod field, and all the activities take place here.  There are 250 stands of all shapes and sizes on the Maes this year, and lots of books, music and all kinds of things wil be launched here.

‘Artisan’ is also full of stalls, with many artists and craftspeople based here for the week  Come in to buy Welsh gifts.

There are many activities for children and families during the week, and you can spend days exploring and keeping the children occupied learning new things.

Remember, buy a bilingual activities booklet and pick up your free map in the Visitors’ Centre when you arrive.