Yr Eisteddfod

Beth i'w ddisgwyl?

 • Cannoedd o stondinau ac arddangosfeydd
 • Amrywiaeth o berfformiadau byw ar Lwyfan y Maes
 • Llenyddiaeth draddodiadol, cyfoes a digwyddiadau i blant yn y Pentref Llên
 • Theatr Stryd, perfformiadau a gweithdai yn y Pentref Drama
 • Seremonïau lliwgar ac unigryw yr Orsedd
 • Rhaglen o gyngherddau nos gan artistiaid blaenllaw Cymru
 • Cerddoriaeth a diwylliant traddodiadol yn y Ty Gwerin
 • Pob math o gystadlaethau - o gorau meibion i ddawnsio disgo
 • Darlithoedd, trafodaethau a mwy
 • Gweithgareddau, cystadlaethau a gwybodaeth i ddysgwyr
 • Y Lle Celf - oriel gelf ar y Maes

Yma am y tro cyntaf?

Beth am gychwyn gydag un o’n Teithiau Tywys o amgylch y Maes?  Mae’r teithiau dwyieithog yn cychwyn o’r Ganofan Ymwelwyr am 11:00 a 14:00 bob dydd, ac yn gyfle i gael gwybod beth sy’n digwydd a dod i adnabod y Maes cyn mynd i grwydro eich hun.  Croeso mawr i bawb o bob oed!

 

What to expect?

 • Hundreds of stalls and exhibitions
 • All kinds of performances on the open air stage
 • Traditional, new and children's literature events in the Literature Village
 • Street theatre, performances and workshops in the Drama Village
 • Colourful Gorsedd ceremonies
 • Evening concerts with top Welsh names
 • Welsh folk music and culture in the Ty Gwerin
 • Competitions of all kinds, frokm male voice choirs to disco dancing
 • Lectures, discussions and more
 • Events, competitions and information for Welsh learners
 • Y Lle Celf - the Eisteddfod's art gallery

Here for the first time?

Why not start your day with one of our Guided Tours around the Maes?  The bilingual tours set off from the Visitors’ Centre at 11:00 and 14:00 every day.  Find out more about what’s happening where and when before you set off yourself.  All welcome.