Ai chi yw Dysgwr y Flwyddyn eleni?

23 Mawrth 2018

Wythnos yn unig sydd i fynd cyn dyddiad cau cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni. 

Rhaid i’r ceisiadau gyrraedd erbyn 31 Mawrth er mwyn cael eu hystyried ar gyfer un o brif wobrau’r Eisteddfod.

Mae’r gystadleuaeth yn agored i unrhyw un sydd dros ddeunaw oed ac sydd wedi dysgu Cymraeg.  Daw’r cyn-enillwyr o bob rhan o Gymru a thu hwnt - gyda mwy nag un enillydd yn byw a gweithio ym Mhatagonia! 

Mae amryw yn cystadlu pan ddaw’r Eisteddfod i’r ardal leol, gyda’r holl weithgareddau cymunedol yn rhoi hwb i hyder nifer fawr o ddysgwyr.  Ond does dim rhaid aros i’r Eisteddfod ddod i’ch ardal chi cyn meddwl am gystadlu.  Os oes gennych chi ddiddordeb eleni, beth amdani? 

Mae’n hawdd cystadlu.  Lawr lwythwch y ffurflen gais o’r llyfryn gwybodaeth ‘Cystadlaethau i Ddysgwyr’ ar wefan yr Eisteddfod, https://eisteddfod.cymru/y-maes/lleoliadaur-maes/maes-d, ac ewch amdani!  Gallwch gwblhau’r ffurflen eich hun, neu ofyn i rywun eich enwebu ar gyfer y gystadleuaeth.

Mae llawer o’r cystadleuwyr yn cael eu henwebu gan deulu, ffrindiau neu diwtor.  Mae dysgu unrhyw iaith yn her, ac mae cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn yn gyfle gwych i gydnabod eu camp ac i’w llongyfarch ar eu llwyddiant.

Mae pobl yn dysgu Cymraeg am nifer o wahanol resymau.  Mae rhai yn dewis dysgu gyda’u plant, eraill oherwydd eu gwaith neu i deimlo’n rhan o’r gymuned, a rhai oherwydd eu bod yn chwilio am her newydd.   Beth bynnag y rheswm, mae dysgu Cymraeg yn sgil ychwanegol ac yn gyfle i chi fod yn rhan o ddiwylliant arall, sy’n fywiog, yn tyfu ac yn edrych i’r dyfodol. 

Cysylltwch â Nannon Evans ar 0845 4090 300 neu nannon@eisteddfdod.org.uk am ragor o wybodaeth am y gystadleuaeth, neu ewch ar-lein.

Cynhelir yr Eisteddfod ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst.  Bydd tocynnau ar werth o 3 Ebrill.  Am ragor o wybodaeth am yr Eisteddfod ewch ar-lein neu ffoniwch 0845 4090 900.