Aled a Dafydd (Cowbois) a Hedd Wyn gan Guto Dafydd

13 Ebrill 2016

Cyfansoddwyd y gerdd isod gan Guto Dafydd i nodi'r cyhoeddiad mai Aled a Dafydd o Cowbois Rhos Botwnnog fydd yn arwain tîm creadigol Prosiect Hedd Wyn, cyngerdd agoriadol Eisteddfod 2017.  

Bydd Guto'i hun hefyd yn rhan o'r tîm yn cydweithio ar y geiriau ar gyfer y cyfanwaith.

 

Ar nosweithiau blêr yn Nhŷ Newydd Sarn, 

fe ddawnsien ni i Cowbois heb ofni’r un farn.

 

Roedd pob delwedd newydd wedi bod erioed 

yn ein calonnau diniwed, deunaw oed. 

 

Eu geiriau nhw'n freuddwydion i ni: 

car ar fin cychwyn, cwch ar y lli; 

 

ceffylau gwylltion yn tranu drwy’r llwch 

a merch mewn ffrog gotwm efo llgadau coch.

 

Ym miwsig y band, i hogia gwirion syn,

roedd dyfodol o'n blaenau fel trefi mawr gwyn. 

 

Dwi'n siŵr bod hogia ffermydd Traws 

hwythau'n tyrru, mewn dyddiau haws, 

 

at genod a chwrw a chwarae mewn ffair, 

a blas eu hieuenctid fel mêl ar bob gair, 

 

wrth ffraeo a fflyrtio a dawnsio'n chwil

i emyn neu delyn yn lle pedal stîl. 

 

Yr unig wahaniaeth rhyngddon ni a nhw 

yw bod rhyfel 'di dod i'w hawlio nhw: 

 

eu byd wedi ffrwydro o dan eu traed 

a'u daear nhw'n danchwa o fwd a gwaed, 

 

a'r hogia'n tyrru i'r ffos yn lle'r ffair, 

i gnaeafu cyrff yn lle hel gwair. 

 

Be ddwedwn ni felly am yr hogia nad oes 

dim byd gwyn am eu hanes ond lliw y groes? 

 

Be all hogia gwirion heddiw'i ddweud am y rhain 

aeth yn sglyfaeth i uffern, yn fwyd i frain? 

 

Guto Dafydd

 

 

 

Aled a Dafydd Hughes, sy'n arwain tîm creadigol Prosiect Hedd WynGuto Dafydd, aelod o dîm creadigol Prosiect Hedd Wyn ac awdur y gerdd