Aelodau Cyngor yr Eisteddfod

Isod ceir rhestr gyfredol o aelodau Cyngor yr Eisteddfod.

Gweler y ddogfen PDF ar waelod y dudalen am fanylion seddi gwag ar y Cyngor ar hyn o bryd.

Adrian Morgan, Abertawe

Aled Lloyd Davies, Yr Wyddgrug (Cymrawd)

Alwyn Roberts, Bangor (Cymrawd)

Beryl Vaughan, Llanerfyl (Cadeirydd Eisteddfod 2015)

Chris Llewelyn, Caerdydd (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)

Y Cyng. Arwyn Woolcock, Rhydaman (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)

Y Cyng. Goronwy Edwards, Conwy (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)

Y Cyng. Haydn Lewis, Aberaeron (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)

Y Cyng. Huw Rees, Abertawe (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)

D Hugh Thomas, Bro Morgannwg (Cymrawd)

Delyth Mai Nicholas, Abertawe

Derec Llwyd Morgan, Llangefni (Cyn Lywydd, Cadeirydd Eisteddfod 2017)

Daniel Tiplady, Caerdydd

Dr Prydwen Elfed-Owens, Wrecsam (Cyn Lywydd)

Robin Gwyndaf, Caerdydd

Dyfrig Roberts, Bae Colwyn

Eifion Lloyd Jones, Dinbych (Llywydd)

Eilyr Thomas, Clunderwen

Eirian Jones, Corwen

Eirwen Williams, Y Fenni

Ellen Ap Gwynn, Ceredigion (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)

Emyr Lewis, Clydach (Cyfreithiwr mygedol)

Eric Davies, Rhydaman (Trysorydd)

Garry Nicholas, Llanelli (Cyn-Lywydd)

Geraint R Jones, Caernarfon (Ysgrifenydd)

Gwyn Lewis, Caernarfon

Heledd Fychan, Pontypridd

Heulwen Jones, Caerdydd

Ieuan Wyn, Bethesda

Llŷr Roberts, Caerdydd

Philip George, Cricieth (Cyfreithiwr mygedol)

Phyllis Ellis, Caernarfon

Pat Jones, Pwllheli

R Alun Evans, Caerdydd (Cymrawd)

Rhiannon Lewis, Llanbedr Pont Steffan

Richard Davies, Y Fenni

Richard Morris Jones, Caernarfon

Selwyn Evans, Yr Wyddgrug

Sion Tudur, Caerdydd

Stuart Cole, Caerdydd

T James Jones, Caerdydd

Penri Roberts, Llanidloes (Cynrychiolydd Gorsedd y Beirdd)

Hazel Walford Davies, Aberystwyth

Eiry Palfrey, Y Barri

Gethin Thomas, Llanelli

Geraint Lloyd Owen, Caernarfon (Archdderwydd)

John Gwilym Jones, Caerfyrddin (Cymrawd)

Frank Olding, Y Fenni (Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016)

Bethan Whittall, Caerdydd

Ashok Ahir, Caerdydd (Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod 2018)

Beti-Wyn James, Caerfyrddin

Gwawr Jones, Caerdydd

Llyr Gwyn, Caerdydd

Manon Williams, Ynys Môn

Huw Williams, Maldwyn

Trystan Lewis, Deganwy

Elfed Roberts, Prif Weithredwr

Peter Davies, Pennaeth Cyllid

Alwyn Roberts, Dirprwy Drefnydd

Gwenllïan Carr, Pennaeth Cyfathrebu

Huw Aled Jones, Pennaeth Technegol

Elen Elis, Trefnydd

 

(Rhagfyr 2016)

PDF icon Gwybodaeth am aelodaeth y Cyngor (Tachwedd 2016)