Argaeledd Gwirfoddoli

Diolch i chi am wneud cais i wirfoddoli yn Eisteddfod Sir Fynwy a'r Cyffiniau.

Mae'r ymateb lleol wedi bod yn wych eleni, a rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r tîm.

Gydag ychydig wythnosau'n unig i fynd cyn yr Eisteddfod erbyn hyn, rydym yn cysylltu er mwyn cadarnhau eich argaeledd yn ystod yr wythnos, er mwyn llunio amserlenni ar gyfer ein gwirfoddolwyr.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech gwblhau'r ffurflen isod gyda'ch argaeledd, a byddwn yn cysylltu erbyn 18 Gorffennaf yn nodi pryd a lle y byddwch yn gwirfoddoli, ynghyd â'ch cyfrifoldebau. 

Isod mae’r amseroedd a'r dyddiadau sydd ar gael i wirfoddoli'n ystod wythnos yr Eisteddfod.  Os gallwch ein cynorthwyo yn ystod yr wythnos gynt yn ogystal, nodwch fanylion yn y blwch. 

Gallwch ddewis un neu fwy o sesiynau bob dydd, ond does dim rhaid gwirfoddoli bob dydd.

Bydd sesiwn anwytho / hyfforddi dwyieithog i wirfoddolwyr ddydd Sul 24 Gorffennaf ar Faes yr Eisteddfod – bydd modd parcio ar Faes Parcio Byefield Lane.  Anfonwn fanylion pellach erbyn 18 Gorffennaf.

Dyddiad cau i ddychwelyd y ffurflen hon: Dydd Sul 3 Gorffennaf – NI FYDDWN YN GALLU EICH LLEOLI HEB DDERBYN EICH YMATEB

Edrychwn ymlaen at eich cyfarfod yn fuan.

 

 

Nodwch eich enw isod
Nodwch eich cyfeiriad ebost isod
Gallwch ddewis sesiwn unigol neu ddwbl.
Gallwch ddewis sesiwn unigol neu ddwbl.
Gallwch ddewis sesiwn unigol neu ddwbl.
Gallwch ddewis sesiwn unigol neu ddwbl.
Gallwch ddewis sesiwn unigol neu ddwbl.
Gallwch ddewis sesiwn unigol neu ddwbl.
Gallwch ddewis sesiwn unigol neu ddwbl.
Gallwch ddewis sesiwn unigol neu ddwbl.
Cynhelir hyfforddiant ar 24 Gorffennaf. Nodwch eich dewis iaith.
Diolch i bawb sydd wedi gwirfoddoli i helpu yn ystod yr wythnos cyn yr Eisteddfod. Gallwch nodi'ch argaeledd isod.
Nodwch unrhyw sylwadau ychwanegol yma.