Arlwyo

ARLWYO 2017

Mae’r consesiynau arlwyo yn cael eu gwobrwyo drwy broses o dendro ond mae cynigion ar gyfer y consesiynau arlwyo Eisteddfod Ynys Môn 2017 nawr wedi cau.
Cynhelir Eisteddfod 2018 yng Nghaerdydd ac fe fydd yr holl ddogfennau ar gael ar ein gwefan ym mis Tachwedd gyda’r dyddiad cau ym mis Rhagfyr 2017.
Os oes gennych ddiddordeb e-bostiwch carys@eisteddfod.org.uk i gofrestru. Mi fyddwn yn ychwanegu eich e-bost at ein basdata ac yn eich e-bostio pan fydd y dogfennau ar-lein.

 

Yn y cyfamser, dyma restr o'r holl arlwywyr fydd yn Eisteddfod Ynys Môn eleni:

Y Pentref Bwyd: Noddir gan Castell Howell

Mae yna pob math o fwydydd blasus eleni, o fwyd y Dwyrain Pell i fwyd cartref Cymreig blasus, côn o sglodion i bryd o fwyd yn y bwyty cyffyrddus, mae yna rywbeth i bawb ar gyfer pob poced. Cymerwch olwg ar ein harlwywyr blasus i weld beth fyddwch chi’n ei fwyta ar Faes yr Eisteddfod eleni:

Pizza Ffwrn Goed: Amber's Wood Fired Kitchen www.amberswoodfiredkitchen.co.uk     

Bwyd Indiaidd: Express Indian Cuisine www.expressindiancuisine.co.uk

Bwyd Mecsicanaidd: El Salsa www.elsalsa.co.uk

Crempog: The Welsh Creperie Co www.lacreperiedesophie.com

'Sgod a Sglod: Lighthouse Fish & Chips www.expressindiancuisine.co.uk

Llysieuol a Fegan: No Bones Jones www.nobonesjones.co.uk

Paella a Tapas: Spanish Buffet : www.thespanishbuffet.com

Cig Eidion: Arlwyo Nant www.facebook.com/arlwyo-nant-catering

Cig Oen: Arlwyo Nant www.facebook.com/arlwyo-nant-catering

Barbeciw Groegaidd: Meat & Greek www.meatandgreek.co.uk

Porc Rhost: Hogi Hogi Hogi www.hogihogihogi.co.uk

Baguette,Powlenni Salad a Thatws Pôb: Crasyr Gader: www.facebook.com/Crasdy’r Gader

Syched a Bar y Maes: Y Brodyr Stedman www.stedmanbrothers.co.uk

 

O amgylch y Maes

Rhaeadr Siocled: Y Forwyn Siocled www.chocolatemaid.co.uk

Hufen Ia: Môn ar Lwy www.monarlwy.co.uk

Ysgytlaeth : Calon Wen www.calonwen-cymru.com

Waffl: A Lot of Waffle: www.alotofwaffle.com

Losin: Y Brodyr Stedman www.stedmanbrothers.co.uk

Tango Slush: Y Brodyr Stedman www.stedmanbrothers.co.uk

Brownies Siocled: Chock Shop www.chockshop.co.uk  

Coffi: Streamline Leisure:  www.streamlineleisure.co.uk

Bwyty Platiad: Tapas, carferi, prydau twym blasus, cacennau, pizzas posh…..mae yna wledd ar eich cyfer ym mwyty Platiad ar y Maes. Mae yno groeso cynnes yn y bwyty, cymerwch sedd, gwydraid o win ac ymlaciwch yn awyrgylch hyfryd y bwyty. www.capitalcuisine.co.uk

Maes B

Pizzas, Byrgyr, Cwn Poeth,Sglodion, Brecwast a Coffi:
 The Welsh Creperie Co: Ar agor dydd Sadwrn