Maes Carafanau a Gwersylla Teuluol - Ffurflen Archebu

Eisteddfod Ynys Môn 2017

Pentref Bodedern yw cartref Eisteddfod Genedlaethol 2017, ac fe'i cynhelir o 4 i 12 Awst ar gyrion y pentref ei hun yn hwylus oddi ar yr A55. Lleolir y Maes Carafanau a Gwersylla Teuluol yn gyfochrog â'r Maes.

Rhagwelir ar hyn o bryd y bydd yna hyd at 750 o lecynnau ar gael (150 o safleoedd pebyll), a’r pris am safle carafán fydd £260 (yn cynnwys cyflenwad trydan) a £120 am safle pabell.  Os bydd gofod yn caniatau bydd modd archebu lle o'r 1 Mehefin am y 4 diwrnod olaf o ddydd Mercher 9 Awst i ddydd Sul 13 Awst am £160 ar gyfer safle Carafan/Carafan Modur neu £75 am safle pabell.

Mae angen i chi ddarllen a deall y Rheolau ac Amodau canlynol cyn llenwi'r ffurflen archebu.

PDF icon Rheolau ac Amodau 2017.pdf
Ffurflen Archebu
Manylion
Eich Archeb
Ceisiadau Grŵp
Dros y blynyddoedd mae niferoedd rhai grwpiau ar y Maes Carafanau wedi cynyddu yn sylweddol ac yn amhosibl i'w lleoli gyda'i gilydd sydd yn trechu'r nod. Felly, o eleni ymlaen 12 fydd uwchafswm unrhyw grwp a ganiateir.
Gwybodaeth ychwanegol
Cadarnhau
Trwy gyflwyno'ch manylion i ni, rydych yn rhoi'r hawl i'r Eisteddfod anfon gwybodaeth hyrwyddol atoch trwy gyfrwng y post, ebost neu sms yn achlysurol, os nad ydych yn dewis isod i nodi'ch gwrthwynebiad i dderbyn gwybodaeth gennym.
Yr wyf wedi darllen, yn deal ac yn cytuno i gydymffurfio a rheolau ac amodau y Maes Carafanau a Gwersylla.