Côr Eisteddfod 2018

Mae Côr Eisteddfod Caerdydd yn recriwtio aelodau ar hyn o bryd.

Ydych chi’n ganwr neu gantores leol?  Hoffech chi fod yn rhan o un o brosiectau corawl mwyaf Cymru?  Dyma’r cyfle i gofrestru i gymryd rhan yn un o weithgareddau mwyaf yr Eisteddfod a gynhelir yng Nghaerdydd o 3-11 Awst.

Cyfarwyddwr cerdd y prosiect yw'r cerddor arbennig Jeff Howard, gyda'r cyfansoddwyr Geraint Cynan, Mei Gwynedd a John Quirk yn gyfrifol am drefnu'r gerddoriaeth.

Mae'r cynllun eleni wedi'i rannu'n ddau.

Rhan 1: Cyfuno caneuon mwyaf eiconig y Sin Roc Gymraeg gyda’r byd clasurol – pwy fyddai wedi meddwl y byddai modd cyfuno Meic Stevens efo Mozart neu Candelas efo Verdi. Trefniannau Geraint Cynan.

Rhan 2: ‘Teilwng yw’r Oen’ - Trefniant roc pur o’r Meseia gan Handel – bydd hwn yn drefniant ar ei newydd wedd gan Mei Gwynedd a John Quirk, gydag addasiad newydd o’r geiriau gan y prifardd John Gwilym Jones.

Bydd Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn wyl wahanol i'r arfer, ac fe'i chynhelir ym Mae Caerdydd, gan ddefnyddio adeiladau parhaol a strwythurau dros- dro i greu Maes cyffrous a gwahanol.  Lleolir y Pafiliwn yng Nghanolfan y Mileniwm, a dyma lle fydd Côr yr Eisteddfod yn perfformio'n ystod wythnos yr wyl.

Diddordeb?  Cwblhewch eich manylion ar y ffurflen isod a’i dychwelyd atom.  Gallwch hefyd ein ffonio ni ar 0845 4090 400 am ragor o wybodaeth neu i dderbyn ffurflen gofrestru drwy'r post, neu anfon ebost at corawl@eisteddfod.org.uk.

Cynhelir sesiwn Dewch i Ganu yn Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Parc Cathays, Caerdydd o 14:00 tan 17:00, ddydd Sul 22 Hydref.

Bydd ymarferion wythnosol ar gyfer y Côr Steddfod dan arweiniad Richard Vaughan a Rhiannon Pritchard, a gofynnir i’r corau sy’n bodoli eisoes ymarfer ar eu liwt eu hunain, gan ymrwymo i ymuno yn yr ymarferion ar y cyd.

Ar ôl y lansiad, bydd yr ymarferion wythnosol yn dechrau ar ddydd Sul 5 Tachwedd, 14:30 - 17:00, eto yn Theatr Reardon Smith, Amguedda Genedlaethol Caerdydd.

Bydd hwn yn gyfle i glywed mwy am y prosiect a’r strwythur ymarferion dros y misoedd nesaf, ynghyd â chael rhagflas o rai o’r caneuon.

Dyddiad cau i gofrestru - 12 Hydref

 

Dewisiwch un o'r opsiynau isod:
Nodwch enw'r côr yma.
Nodwch unrhyw anghenion isod
Nodwch eich oedran: