Coron Eisteddfod Ynys Môn

Lluniau Arwyn Roberts o'r Goron a noddir gan Ferched y Wawr, a hynny yn ystod blwyddyn o weithgareddau a dathliadau wrth i’r mudiad nodi’i hanner canfed pen-blwydd. Cyflwynir y wobr ariannol gan Gwmni Dodrefn a Lloriau Perkins, Caernarfon.