Creu Tlysau Dysgwr y Flwyddyn

Roedd trefnwyr yr Eisteddfod yn awyddus i gomisiynu tlysau ychydig yn wahanol ar gyfer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni.