Creu Tlysau Dysgwr y Flwyddyn 2017

14 Gorffennaf 2017

Roedd trefnwyr yr Eisteddfod yn awyddus i gomisiynu tlysau ychydig yn wahanol ar gyfer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni.

Felly, dyna droi at un o'r colegau lleol i ofyn am gymorth ac ysbrydoliaeth myfyrwyr celf a dylunio.  Cawsom sgwrs gydag un o'r crefftwyr, Emma Smith, sydd newydd gwblhau'i chwrs gradd yng Ngholeg Menai, Bangor.

“Roedd gweithio gyda chopr yn rhywbeth newydd i mi, felly fe ddechreuais i drwy greu maquette bach, sef model cychwynnol ar gyfer y prosiect, a nes i fwynhau defnyddio gwahanol gemegau fel y powdwr platina er mwyn creu’r lliw glas a ‘liver of sulphur’ er mwyn creu’r lliw du.

“Mae ‘na ddwy ohonon ni wedi ein dewis i weithio ar y prosiect yma, a doedden ni heb gydweithio o’r blaen felly mae hynny wedi bod yn brofiad newydd a braf.  Dwi’n gyfrifol am ran o’r gwaith ac mae Naomi wedi bod yn gyfrifol am y gwaith ysgythru.  Mae arddull Naomi’n eitha’ rhydd a dwi’n hoffi mwy o reolaeth yn fy ngwaith, ond mae cael y balans yma wedi bod yn dda. 

“Nes i gyrraedd y gweithdy'r wythnos d’wetha a chael y dalenni copr efo gwaith Naomi arnyn nhw  Fy nhro i rŵan i siapio’r dolenni a chreu’r tlysau ar gyfer y gystadleuaeth.

“Fel arfer dwi’n gweithio efo arian, felly mae o wedi bod yn newid i gael gweithio efo rhywbeth gwahanol a rhywbeth o’r maint yma.  Fel arfer mae’r pethau dwi’n eu creu yn llai ac mae hwn wedi fy herio i.  Dwi’n arfer canolbwyntio ar y manylion bach ar bethau a dwi wedi trio cynnwys rhywfaint o hynny yn y prosiect yma.  Defnyddio sglein, ac ella drilio rhan, dydw i ddim yn siŵr iawn eto.  Gawn ni weld.

“Gemwaith dwi’n ei wneud fel rheol, a dwi wedi bod yn gweithio dipyn efo porslen yn ddiweddar ar gyfer arddangosfa’r coleg.  Dwi ‘di bod yn creu llwyth o bowlenni ac yn defnyddio gwaith porslen yn y gemwaith wedyn; gosod porslen mewn modrwyau a broetsys a phethau fel’na.  Gwaith aml-gyfrwng.”

Cawn wybod pwy sy’n ennill y prif dlws sydd wedi’i greu gan Emma a Naomi nos Fercher 9 Awst mewn seremoni arbennig yng Ngwesty Tre Ysgawen, Llangefni.  Mae pedwar wedi cyrraedd rhestr fer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn eleni, Hugh Brightwell, Emma Chappell, Richard Furniss a Daniela Schlick.

Bydd enillydd gwobr y tiwtor gorau ym maes dysgu Cymraeg, Tlws Coffa Elvet a Mair Elvet Thomas, hefyd yn derbyn darn o waith gan Emma a Naomi, a chyflwynir hwn ym Maes D am 13:00, ddydd Sadwrn 5 Awst.

Cliciwch isod i weld cyfweliad gydag Emma yng ngweithdy Coleg Menai.