Cwilt arbennig yr Eisteddfod

23 Ebrill 2018

Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn gyfnod prysur iawn i Marian Evans o Gaerdydd wrth iddi fod wrthi’n ddiwyd yn creu cwilt go arbennig i ddathlu’r ffaith bod yr Eisteddfod yn dychwelyd i’r brifddinas ar ôl degawd. 

Ond nid cwilt cyffredin mo hwn, yn hytrach, mae rhai o’r paneli cywrain yn cynrychioli gwahanol elfennau o’r Eisteddfod, gyda’r cyfan oll yn dod ynghyd i greu clytwaith unigryw a gymerodd bron i bum mis i’w greu, gyda chyfuniad o bwytho llaw a gwaith peiriant.  Meddai Marian, “Roeddwn yn awyddus i wneud rhywbeth ychydig yn wahanol i nodi ymweliad yr Eisteddfod â Chaerdydd, felly dyma fynd ati i greu cwilt. 

“Rwyf wedi bod yn cwiltio ers blynyddoedd ac yn ffodus i gael mynd i sgwrsio am fy ngwaith mewn gwahanol rannau o Gymru, a thros y misoedd diwethaf mae wedi bod yn braf cael sôn am fy mhrosiect diweddaraf sef Cwilt yr Eisteddfod.

“Mae’r lliwiau’n seiliedig ar logo’r Eisteddfod, ac mae iddo 16 o baneli lliwgar, gyda phedwar ohonynt yn cynrychioli elfennau o’r ŵyl.  Mae’r trebl cleff yn cynrychioli cerddoriaeth, y Nod Cyfrin yn dangos y cysylltiad gyda’r Orsedd.  Mae’r cyn-archdderwydd, Jim Parc Nest, wedi cyfansoddi cwpled arbennig i groesawu’r ŵyl i Gaerdydd, ac yn olaf, mae mwgwd byd y ddrama’n cynrychioli llenyddiaeth a gwaith cyfansoddi.

“Y gobaith yn y pendraw yw y bydd y cwilt yn cael cartref parhaol, ond yn y cyfamser, bydd yn cael ei arddangos yng Nghaerdydd er mwyn i bawb ei weld dros y misoedd nesaf er mwyn helpu yn y gwaith o godi ymwybyddiaeth am ymweliad yr Eisteddfod â Chaerdydd o 3-11 Awst eleni.”

Marian Evans a'r cwilt