Cydnabyddiaeth am ymroddiad i ymwelwyr byddar ac anabl i'r Eisteddfod

24 Ebrill 2017

Mae’r Eisteddfod wedi derbyn achrediad gan sefydliad sy’n gweithio gyda gwyliau a digwyddiadau cerddorol i sicrhau eu bod yn hygyrch a chynhwysol i gwsmeriaid byddar ac anabl. 

Dros y misoedd diwethaf mae’r Eisteddfod wedi bod yn gweithio i gyrraedd Lefel Efydd Siarter Arfer Gorau Attitude is Everything, ac mae’r broses eisoes ar waith er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd y Lefel Arian cyn bo hir.

Mae cynhwysedd a hygyrchedd yn bwysig iawn i’r Eisteddfod, ac meddai’r Prif Weithredwr, Elfed Roberts, “Mae’n bwysig ein bod ni’n gallu cynnig y gwasanaeth gorau o fewn ein gallu i bawb bob amser, yn ystod y flwyddyn i gyd, ond yn enwedig yn ystod wythnos yr Eisteddfod ei hun. Ac mae derbyn cydnabyddiaeth am ein hymroddiad i wella profiad ymwelwyr byddar ac anabl yn bwysig iawn i ni.

“Fel gŵyl deithiol a gynhelir ar dir amaethyddol ran amlaf, rydym yn wynebu heriau gwahanol yn flynyddol, gan fod pob Maes a safle’n wahanol, ac mae hyn yn gwneud y ffaith ein bod ni wedi derbyn yr achrediad yma’n arbennig, ac yn adlewyrchiad o waith caled y tîm i wneud ein gorau. 

“Braf oedd gweld ein bod ni eisoes yn gwneud nifer fawr o’r pethau oedd ei hangen i gyrraedd y Lefel Efydd, ac mai gorfod mireinio yn unig yr oeddem mewn nifer o feysydd er mwyn ein gwneud yn gymwys. 

“Mae derbyn yr achrediad wedi ein hysgogi i barhau i ddatblygu’r hyn sydd ar gael ar gyfer cwsmeriaid anabl a byddar, ac rydym yn anelu at y Lefel Arian erbyn hyn.  Mae gweithio gydag Attitude is Everything wedi bod yn ddefnyddiol a diddorol, gan fod ganddyn nhw’r arbenigedd o weithio cymaint gyda gwyliau a digwyddiadau cerddorol. 

“Rydym wedi bod yn edrych ar beth mae angen i ni fel gŵyl deithiol ei gynnig, ac yna ei addasu a’i ddatblygu i ffitio’r Eisteddfod.  Rydym wedi derbyn llawer o gefnogaeth ganddyn nhw, ac fe fyddwn yn argymell gwyliau eraill i ddilyn yr un trywydd a gweithio tuag at gyrraedd y lefelau.

“Mae’r Eisteddfod wedi gwneud ei gorau i fod yn ŵyl groesawgar ac agored ers erioed; rydym wedi gweithio’n galed i sicrhau bod teuluoedd gyda phlant ifanc, ynghyd ag ymwelwyr anghyfarwydd a’r di-gymraeg yn teimlo’n gartrefol ar y Maes yn ogystal â’n cynulleidfa draddodiadol.  Yr un yw’r neges i ymwelwyr anabl a byddar, bod croeso cynnes iddyn nhw yn yr Eisteddfod eleni ym Môn a phob blwyddyn.”

Am ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau ar gyfer ymwelwyr byddar ac anabl ewch i https://eisteddfod.cymru/mon-2017/mynediad a https://eisteddfod.cymru/ymwelwyr-anabl.  Bydd rhagor o wybodaeth am yr hyn fydd ar gael yn Eisteddfod Ynys Môn, ynghyd â manylion parcio anabl, yn cael eu cyhoeddi erbyn Mehefin.

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch ar-lein.