Cyfle i dendro am waith argraffu

28 Chwefror 2018

Rydym yn chwilio am ddyfynbris ar gyfer y gwaith isod:

Llyfryn hyrwyddo 2018: 

Taflen A3 yn plygu i lawr i 99 x 210mm

Plygiad 'concertina' - byddwn yn anfon copi o daflen debyg at yr argraffydd llwyddiannus cyn argraffu.

Papur 140gsm heb orchudd. 

 

Dylid cynnig dyfynbris am 40,000 copi a phris am 5,000 copi ychwanegol. 

Dyddiad cau i gynnig dyfynbris: 17.00, Dydd Llun 5 Mawrth 2018. 

Anfonwch eich dyfynbris at gwenllian@eisteddfod.org.uk. Dylech ysgrifennu 'Llyfryn 2018' yn llinell 'pwnc' eich neges wrth anfon eich dyfynbris. 

Byddwn yn anfon ffeiliau parod i'w hargraffu at y cwmni llwyddiannus.