Cyfle Tendro: Baneri Eisteddfod 2017

13 Mawrth 2017

Rydym yn chwilio am gwmni i argraffu 100 o faneri i ni fel rhan o'n gwaith o hyrwyddo Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn o amgylch y dalgylch dros y misoedd nesaf.

Maint: 1808mm x 609mm

Math: 2 fath

Lliw: 2 liw / lliw llawn

Angen argraffu 75 baner un-ochrog a 25 baner dwy-ochrog

Dyddiad cau i gyflwyno pris: 12.00, Dydd Iau, 16 Mawrth.

Dylid anfon eich pris at gwenllian@eisteddfod.org.uk gyda'r teitl 'Baneri 2017' i'ch neges.

Byddwn yn anfon ffeiliau parod i'w hargraffu at y cwmni llwyddiannus.  Baneri i’w hanfon i un cyfeiriad yng ngogledd Cymru.