Cyfle Tendro: Canllaw: A Guide to the Eisteddfod

8 Mai 2017

Rydym yn chwilio am bris ar gyfer y gwaith argraffu canlynol:

Canllaw: A Guide to the Eisteddfod

Maint: A6

Nifer tudalennau: 48 tudalen

6,500 copi gyda phris am 500 copi ychwanegol

Pris ar gyfer papur 100gsm heb orchudd, os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau i gynnig dyfynbris: 17:00 dydd Mercher 10 Mai 2017

Anfonwch eich dyfynbris at gwenllian@eisteddfod.org.uk. Dylech ysgrifennu ‘Canllaw’ yn llinell 'pwnc' eich neges wrth anfon eich dyfynbris. 

Byddwn yn anfon ffeiliau parod i'w hargraffu at y cwmni llwyddiannus.