Cyfle Tendro: Llyfryn Hyrwyddo Eisteddfod 2017

1 Mawrth 2017

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith argraffu isod.

Llyfryn hyrwyddo 2017: 

Maint: A5

Nifer tudalennau: 24 tudalen

60,000 copi, gyda phris am 5,000 copi ychwanegol

Pris ar gyfer papur 80gsm heb orchudd a 100gsm heb orchudd, os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau i gynnig dyfynbris: 12.00, Dydd Llun 6 Mawrth 2017. 

Anfonwch eich dyfynbris at gwenllian@eisteddfod.org.uk. Dylech ysgrifennu 'Llyfryn 2017' yn llinell 'pwnc' eich neges wrth anfon eich dyfynbris. 

Byddwn yn anfon ffeiliau parod i'w hargraffu at y cwmni llwyddiannus.