Cyfle Tendro: Posteri Eisteddfod 2017

13 Mawrth 2017

Rydym yn chwilio am ddyfynbris am y gwaith argraffu isod: 

Posteri 2017 (10 math gwahanol):

Maint: A4

200 copi x 10 cynllun

Pris ar gyfer papur 120gsm heb orchudd, os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau i gynnig dyfynbris: 12.00, Dydd Iau 16 Mawrth. 

Anfonwch eich dyfynbris at gwenllian@eisteddfod.org.uk. Dylech ysgrifennu 'Posteri 2017' yn llinell 'pwnc' eich neges wrth anfon eich dyfynbris. 

Byddwn yn anfon ffeiliau parod i'w hargraffu at y cwmni llwyddiannus.