Cyfleoedd gwirfoddoli Eisteddfod 2017 ar gael

10 Mawrth 2017

Os oes gennych chi ambell awr i’w sbario yn ystod yr haf eleni, beth am wirfoddoli i fod yn rhan o dîm yr Eisteddfod Genedlaethol?  

Mae pob math o gyfleoedd ar gael ar gyfer pobl o bob oed, a gellir cwblhau’r holl broses ar ein gwefan.

Rydym yn chwilio am bobl i helpu cyn ac yn ystod yr Eisteddfod a gynhelir yn Ynys Môn eleni.  Rydym yn chwilio’n arbennig am wirfoddolwyr newydd ac ifanc i ymuno gyda’r tîm, gan fod gwirfoddoli yn yr Eisteddfod yn brofiad gwaith a chymunedol heb ei ail. 

Ceir amryw o gyfleoedd gwirfoddoli ar y Maes, o waith gofal cwsmer, sy’n hollbwysig wrth groesawu ein hymwelwyr i’r Maes a’u helpu gydag unrhyw ymholiadau i waith mwy arbenigol yn cefnogi ymwelwyr mewn adeiladau fel Y Lle Celf a Maes D.  Rydym hefyd yn chwilio am griw i weithio fel llysgenhadon Yma i Helpu, rôl sy’n cynnig cyngor a chymorth i ymwelwyr o amgylch y Maes.

Mae manylion y cyfleoedd i gyd ar gael ein gwefan, www.eisteddfod.cymru/mon-2017/cymerwch-ran/gwirfoddoli, ynghyd â ffurflen gais.  Y dyddiad cau i wneud cais yw 12 Mehefin, felly mae digon o gyfle i fynd ati i drefnu.

Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae gwirfoddoli’n rhan bwysig o’r hyn sydd gan yr Eisteddfod i’w gynnig.  Fyddai dim modd cynnal yr ŵyl heb gymorth a chefnogaeth y cannoedd o bobl sy’n cynnig eu hamser i ni, gyda nifer fawr ohonyn nhw’n dod atom flwyddyn ar ôl blwyddyn.

“Rydym wedi newid rhywfaint ar ein system recriwtio erbyn hyn.  Yn hytrach na chynnig cyfleoedd ar gyfer stiwardiaid yn unig, rydym yn ceisio cynnig profiadau mwy eang a fydd, gobeithio, yn apelio at nifer fawr o bobl. 

“Mae gwirfoddoli yn yr Eisteddfod yn brofiad arbennig y gellir ei ddefnyddio wrth chwilio am swydd neu gyfleoedd yn y dyfodol.  Drwy greu cyfleoedd mwy eang, gobeithio y byddwn yn llwyddo i ddenu unigolion sy’n awyddus i gael profiad yn y meysydd hyn.

“Gobeithio hefyd y bydd y rheiny sy’n dod atom o flwyddyn i flwyddyn yn cael eu denu gan swyddi a rolau penodol yn ogystal â’r cyfle i stiwardio ar y Maes.  Rydym yn awyddus i sicrhau bod gennym ni dîm ardderchog o wirfoddolwyr drwy gydol yr wythnos, sy’n gallu cynnig cymorth arbennig i ymwelwyr ym mhob elfen o’r ŵyl.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn ym Modedern o 4-12 Awst.  Am ragor o wybodaeth ewch i www.eisteddfod.cymru.