Cyhoeddi 2017

Cynhelir Seremoni Cyhoeddi’r Eisteddfod yng Nghaergybi ac y mae’r achlysur pwysig hwn yn rhoi cyfle i ni estyn gwahoddiad i rai o ddalgylch yr Eisteddfod ddod at ei gilydd er mwyn dathlu dyfodiad yr Ŵyl i’r ardal.  Yn ystod y dydd bydd nifer o weithgareddau a pherfformaidau o amgylch y Dref.

Dyma'r ffurflen i'w chwblhau er mwyn cofrestru person i gynrychioli’ch mudiad mewn Gorymdaith Ddinesig a gynhelir cyn Seremoni'r Cyhoeddi, ddydd Sadwrn 25 Mehefin.  Yn ddelfrydol, dylai’r person fod yn byw o fewn dalgylch yr Eisteddfod ac, er mwyn osgoi camddealltwriaeth, gofynnir i chi sicrhau nad yw wedi ei (h)enwi i gynrychioli unrhyw fudiad arall.

Er gwybodaeth, gofynnir i’r rhai fydd yn gorymdeithio ymgynnull yn Ysgol Uwchradd Caergybi erbyn 13.30 ar ddydd Sadwrn, 25 Mehefin. Yna gorymdeithir trwy strydoedd y dref ac yn ôl at Barc Caergybi (tua 30 munud o gerdded), lle bydd Cylch symudol cerrig yr Orsedd wedi’u gosod. Cynhelir Seremoni’r Cyhoeddi yno am 15.00 fydd yn para rhyw awr.

Carwn dderbyn enw a chyfeiriad eich cynrychiolydd erbyn Dydd Llun, 30 Mai os gwelwch yn dda trwy gofrestru’r manylion isod.  Byddwn yn anfon tocynnau a’r cyfarwyddiadau terfynol yn y post rhyw bythefnos ymlaen llaw.

Gobeithio y byddwch am ymuno â ni i ddathlu dyfodiad ein Prifwyl i Fôn yn 2017.

Rhowch enw'ch mudiad isod
Cynrychiolir y Mudiad uchod gan y person a enwir isod: