Cyhoeddi amserlenni Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

18 Mehefin 2018

Erbyn hyn mae llai na 50 diwrnod i fynd tan i Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd agor ei drysau ym Mae Caerdydd, nos Wener 3 Awst, a heddiw, mae’r trefnwyr wedi cyhoeddi’r amserlenni ar gyfer nifer o’r canolfannau ar hyd a lled y Maes.

Mae’r Eisteddfod eleni’n ŵyl drefol ac arbrofol, gyda’r Maes yn gyfuniad o adeiladau parhaol fel Canolfan Mileniwm Cymru a’r Senedd a strwythurau deniadol sydd i’w gweld ar y Maes yn flynyddol, gan gynnwys y Tŷ Gwerin a Chaffi Maes B.

Gyda thros 1,150 o weithgareddau unigol wedi’u trefnu ar hyd a lled y Maes, mae’r trefnwyr yn hyderus y bydd rhywbeth i bawb o fewn yr arlwy.  Meddai Elen Elis, y Trefnydd a’r Pennaeth Artistig, “Mae mwy o weithgareddau eleni nag erioed o’r blaen, ac mae’r cyfle i arbrofi gyda chymysgedd o leoliadau wedi ein galluogi ni i fod yn fentrus ac yn uchelgeisiol yn ein gweithgareddau.  Ein gobaith mawr yw y bydd hyn yn apelio at Eisteddfodwyr selog yn ogystal â chynulleidfa newydd a fydd yn manteisio ar yr Eisteddfod ddi-ffens yn y Bae.

“Un o’r pethau mwyaf cyffrous am yr Eisteddfod yw bod yr arlwy’n wahanol lle bynnag rydan ni’n mynd.  Eleni, er enghraifft eleni, mae nifer o’n gweithgareddau’n ymwneud gyda Chaerdydd.  Mae’r dydd Sadwrn cyntaf ar Lwyfan y Maes Radio Cymru’n ddathliad o’r sîn gerddorol yn y brifddinas gyda nifer o fandiau ifanc yr ardal yn perfformio, gyda set gan y Crumblowers ar ddiwedd y dydd.  Hefyd, mae gennym ni nifer o sesiynau am hanes Caerdydd yn ystod yr wythnos a nifer o artistiaid lleol yn perfformio ar amrywiol lwyfannau.

“Rydym ni eisoes wedi cyhoeddi manylion strand arall fydd yn digwydd eleni, sef Mas ar y Maes, y bartneriaeth rhwng y gymuned LHDT, Stonewall Cymru a’r Eisteddfod, ac mae’r ymateb i’r cyhoeddiad hwn wedi bod yn wych, felly rydan ni i gyd yn edrych ymlaen at y sesiynau yma o amgylch y Maes drwy gydol yr wythnos.

“Rhywbeth arall sy’n newydd eleni yw’r rhaglen Encore, sef cyfres o weithgareddau cerddorol gyda naws glasurol iddyn nhw.  O berfformiadau gan fyfyrwyr ifanc sy’n astudio yn y brifddinas i sgyrsiau diddorol am gyfansoddwyr a pherfformwyr o Gymru, dyma ychwanegiad pwysig a hyfryd i weithgareddau’r Maes. 

“Mae ambell sesiwn hynod ddiddorol yma, a bydd rhagor o wybodaeth am y rhain dros yr wythnosau nesaf.  Rydym yn ddiolchgar iawn i Ymddiriedolaeth Gwendoline a Margaret Davies am eu cefnogaeth er mwyn ein galluogi i wireddu’r weledigaeth hon yn yr Eglwys Norwyaidd, a braf yw gweithio gyda Thŷ Cerdd ar y prosiect hwn.

“Gan ein bod ym Mae Caerdydd, byddai’n biti i ni beidio â chymryd mantais o’r ardal hyfryd a diddorol o’n cwmpas ni, felly byddwn yn trefnu nifer o deithiau tywys o amgylch yr ardal yn ystod yr wythnos.  Bydd Dylan Foster Evans yn arwain ambell daith sy’n edrych ar hanes y brifddinas, a bydd Sioned Webb a Mair Tomos Ifans yn ein tywys ar daith chwedlau o amgylch y Bae.  Mae ambell daith theatrig hefyd, a llu o weithgareddau eraill – heb anghofio ein teithiau tywys o amgylch y Maes, sy’n gyflwyniad perffaith i’r Eisteddfod.

“Wrth gwrs, mae’r canolfannau hynod boblogaidd fel y Pentref Drama, Pentref Llên, Dawns, Y Lle Celf, Gwyddoniaeth a Thechnoleg ac yn y blaen yn mynd i fod wedi’u gosod o amgylch y Bae, ac mae amserlenni’r rhain hefyd ar gael.  Bydd rhagor o wybodaeth am bopeth yn y Rhaglen Swyddogol a fydd ar gael cyn bo hir.  Mae modd rhag-archebu’r Rhaglen ar-lein ar hyn o bryd, yn siop yr Eisteddfod, www.eisteddfod.cymru.”

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst.  Am ragor o fanylion ewch ar-lein.