Cymanfa Ganu

Nos Sul 6 Awst, 20:00.

Noson o ganu cynulleidfaol ar ei orau ym Mhafiliwn yr Eisteddfod

Mari Lloyd Pritchard

Mwy...

Gwyn Evans

Mwy...

Seindorf Biwmares

Mwy...

Grês Pritchard

Mwy...

Emynau'r Noson

Mwy...