Cymdeithasau yn Eisteddfod 2018

28 Tachwedd 2017

Bydd ‘pebyll’ y Cymdeithasau wedi’u lleoli mewn ystafelloedd pwrpasol yn un o adeiladau parhaol y Bae'r flwyddyn nesaf, a bydd adnoddau technegol ar gael ar gyfer pawb sy’n llogi gofod yn yr ystafelloedd hyn.

Rydym yn cysylltu gyda phawb sy’n arfer llogi sesiwn ym Mhabell y Cymdeithasau er mwyn eich rhaghysbysu o rai newidiadau i’r trefniadau yn 2018.

Byddwn yn cyflwyno system gofrestru ar-lein ar gyfer yr ystafelloedd hyn, felly bydd modd i chi archebu gofod yn un o’r ystafelloedd drwy wefan yr Eisteddfod.  Bydd sesiynau hefyd ar gael i’w llogi’n ystod y penwythnos cyntaf ac ar y dydd Sadwrn olaf.  Yn ogystal, rydym yn gobeithio gallu cynnig ystafell ychwanegol fel bod tri gofod Cymdeithasau ar gael yng Nghaerdydd.

Byddwn yn gweithredu system ‘cyntaf i’r felin’ ac yna’n cyhoeddi’r amserlen yn rheolaidd ar ein gwefan er mwyn i gymdeithasau a mudiadau weld pa sesiynau sydd ar ôl.  Mae hyn yn debyg i’r system a weinyddir eisoes ar gyfer stondinau.

Bydd y system yn agor yn fuan yn y flwyddyn newydd a byddwn yn cysylltu eto i’ch hysbysu o’r dyddiad pan fydd y system yn fyw. 

Gan fod offer technegol ar gael i bawb, a chan fod llawer o alw am ofod yn y Bae eleni, rydym yn bwriadu codi ffi o £50 ar gyfer pob sesiwn yn 2018.  Dim ond dwy sesiwn fydd unrhyw gorff neu fudiad yn cael eu llogi yn y lle cyntaf, ond bydd modd archebu rhagor os oes sesiynau gwag ar gael o 1 Ebrill ymlaen.