Digwyddiadau cymunedol

Mae pob math o ddigwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal ar hyd a lled y dalgylch i godi arian ac ymwybyddiaeth. Mae croeso mawr i unrhyw un fynychu'r gweithgareddau yn lleol - felly edrychwch ar y rhestr isod i weld a oes unrhyw beth yn apelio.  Mae pob gweithgaredd a digwyddiad yn bwysig i ni gan eu bod yn ein helpu i godi ymwybyddiaeth am yr Eisteddfod ac yn ein helpu i gyrraedd targed y Gronfa Leol.

Date and time Activity Actions
20 Hydref 2017 - 7:00pm Noson Blasu Gwin Manylion
20 Hydref 2017 - 7:30pm Sioe Ffasiwn Manylion
21 Hydref 2017 - 6:30pm Gwyl Gwrw - Snails Deli Manylion
25 Hydref 2017 - 7:00pm Noson Cwis a Chyri Manylion
4 Tachwedd 2017 - 9:30am Ffair Grefftau Manylion
10 Tachwedd 2017 - 6:30pm Ocsiwn Gelf Manylion
11 Tachwedd 2017 - 8:30am Taith bws i Gaerfaddon Manylion
12 Tachwedd 2017 - 3:00pm Prynhawn Neal's Yard Manylion
15 Tachwedd 2017 - 6:30pm Noson blasu champagne Manylion
17 Tachwedd 2017 - 7:30pm Tri Gog a Hwntw Manylion
19 Tachwedd 2017 - 3:30pm Cymanfa Ganu'r Gadeirlan Manylion
22 Tachwedd 2017 - 7:30pm Noson Lansio Cwrw ‘Heol Y Plwca‘ Manylion
24 Tachwedd 2017 - 7:00pm MWY O SAIN, CERDD A SGANDAL Manylion
24 Tachwedd 2017 - 7:30pm Cyngerdd: Trystan Llŷr Griffiths ac Academi Berfformio Caerdydd Manylion
29 Tachwedd 2017 - 7:00pm Bingo Dolig Manylion
30 Tachwedd 2017 - 12:00am Cwis Nadolig Manylion
3 Rhagfyr 2017 - 11:00am Sêl Cist Car Manylion
8 Rhagfyr 2017 - 12:00am Noson CROLau Manylion
9 Rhagfyr 2017 - 10:30am Bore Coffi Nadoligaidd Manylion
18 Rhagfyr 2017 - 7:30pm Noson yng Nghwmni Iolo Williams Manylion
25 Ionawr 2018 - 7:00pm Cinio Gala Cariad@Iaith Manylion
1 Mawrth 2018 - 6:00pm Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi Manylion