Digwyddiadau cymunedol

Mae pob math o ddigwyddiadau a gweithgareddau'n cael eu cynnal ar hyd a lled y dalgylch i godi arian ac ymwybyddiaeth.Mae croeso mawr i unrhyw un fynychu'r gweithgareddau yn lleol - felly edrychwch ar y rhestr isod i weld a oes unrhyw beth yn apelio.  Mae pob gweithgaredd a digwyddiad yn bwysig i ni gan eu bod yn ein helpu i godi ymwybyddiaeth am yr Eisteddfod ac yn ein helpu i gyrraedd targed y Gronfa Leol.

Date and time Activity Actions
8 Gorffennaf 2017 - 12:00pm Gŵyl Caerau a Trelai - Ely and Caerau Festival Manylion
16 Gorffennaf 2017 - 1:00pm Chwaraeon a Picnic / Sports and Picnic Manylion
22 Gorffennaf 2017 - 11:00am Gŵyl Pentrebane / Pentrebane Festival Manylion
22 Gorffennaf 2017 - 7:00pm Cyngerdd Haf gyda C. O. R. Manylion
4 Awst 2017 - 7:00pm Noson Geilys / Skittles Night Manylion
7 Medi 2017 - 7:00pm Noson 'Cyri a Cwis' / Curry and Quiz Night Manylion