Digwyddiad Lletygarwch

CYFLWYNIAD SECTOR TWRISTIAETH A LLETYGARWCH

Dydd Mercher, 27 Mawrth 2019, am 10.00 o’r gloch
Caer Rhun Hall, Conwy, LL32 8HX
 
Mae’r Eisteddfod Genedlaethol, sef gŵyl flaenaf Cymru yn ymweld â Sir Conwy a thref Llanrwst fis Awst eleni, ac y mae croeso mawr yn ei disgwyl.  
 
Bydd miloedd o ymwelwyr i’r ŵyl yn aros mewn gwestai, yn bwyta mewn bwytai a thafarndai ac yn ymweld a mwynhau atyniadau a gweithgareddau lleol yn ystod y cyfnod.  Dyma gyfle gwych i’r sector lletygarwch yn Sir Conwy gydweithio gyda ni i gael gwybod mwy am yr Eisteddfod a sicrhau y bydd ymwelwyr yn cael gwybod beth sydd gan y Sir i’w chynnig.
 
Bydd y digwyddiad RHAD AC AM DDIM yma yn gyfle i:
 
  • ddysgu mwy am ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â Sir Conwy
  • glywed sut y gallwch elwa o’r 150,000 o ymwelwyr fydd yr Eisteddfod yn ei ddenu i’r ardal
  • fod yn rhan o’r effaith £6-£8 miliwn a gaiff yr ŵyl ar yr economi leol yn ystod yr wythnos
  • wybod mwy am sut i estyn croeso cynnes Cymreig i ymwelwyr yr Eisteddfod
  • dderbyn manylion am y cymorth sydd ar gael i ddatblygu’r Gymraeg o fewn eich busnes
  • rhwydweithio â busnesau eraill Gogledd Cymru yn y sector twristiaeth a lletygarwch
 
Trefnir y digwyddiad hwn gan yr Eisteddfod Genedlaethol mewn cydweithrediad â Cymraeg Byd Busnes
 
Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael. 
I archebu eich lle, cofrestrwch isod:
 
Ffurflen Gofrestru