Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Yn hanesyddol, mae’n rhaid cyhoeddi bwriad Eisteddfod i ymweld ag ardal o leiaf blwyddyn a diwrnod cyn cychwyn y Brifwyl. Gan fod Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd i’w chynnal yn y Bae o 3 - 11 Awst y flwyddyn nesaf, mae’r Seremoni a gynhelir Dydd Sadwrn 24 Mehefin, sef dechrau wythnos Tafwyl, yn gyfle i ‘gyhoeddi’ hyn i bawb, yn lleol ac yn genedlaethol.

Fel rhan o’r gweithgareddau, cynhelir gorymdaith liwgar ddechrau’r prynhawn (oddeutu 14.00), gan gynnwys cynrychiolwyr o ysgolion, sefydliadau a chymdeithasau lleol ynghyd â Gorsedd y Beirdd, i groesawu’r Eisteddfod i’r Brifddinas, a chyflwyno’r Brifddinas i’r Eisteddfod.  Bydd yr orymdaith yn cychwyn a diweddu wrth Neuadd y Ddinas gan ymdeithio lawr Stryd y Frenhines.  Cynhelir pinacl y diwrnod sef Seremoni’r Cyhoeddi ei hun am 15.00 gan ddefnyddio cerrig symudol yr Orsedd ar lawnt y Neuadd.

Yn ogystal, dyma pryd y cyhoeddir y Rhestr Testunau Eisteddfod Caerdydd, sef y rhestr o gystadlaethau a gwybodaeth i unrhyw un sy’n dymuno mynd ati i gystadlu y flwyddyn nesaf. Yr Archdderwydd Geraint Llifon, sef pennaeth yr Orsedd fydd yn arwain y seremoni bwysig hon, gyda Chadeirydd y Pwyllgor Gwaith lleol, Ashok Ahir, yn cyflwyno’r copi cyntaf o’r Rhestr Testunau i’r Archdderwydd. 

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn falch o’r cyfle i gydweithio â threfnwyr Gŵyl Ifan a gynhelir ar yr un diwrnod.  Yn ogystal, bydd llwyfan perfformio yn gyfle gwych i fwynhau arlwy o Gaerdydd yn ystod y bore (rhaglen i’w rhyddhau ddechrau Mehefin).

Dyddiad ac amser 
24 Mehefin 2017 - 3:00pm
Lleoliad 
Lawnt Neuadd y Ddinas Caerdydd
Pris Tocyn / Mynediad 
Mynediad am ddim
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
0845 40 90 400 am fanylion pellach
Date and time Activity Actions
21 Mehefin 2018 - 8:00pm Noson Gomedi Manylion
28 Mehefin 2018 - 2:30pm Cystadleuaeth Golff Manylion