Cyhoeddi Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018

Yn hanesyddol, mae’n rhaid cyhoeddi bwriad Eisteddfod i ymweld ag ardal o leiaf blwyddyn a diwrnod cyn cychwyn y Brifwyl. Gan fod Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd i’w chynnal yn y Bae o 3 - 11 Awst y flwyddyn nesaf, mae’r Seremoni a gynhelir Dydd Sadwrn 24 Mehefin, sef dechrau wythnos Tafwyl, yn gyfle i ‘gyhoeddi’ hyn i bawb, yn lleol ac yn genedlaethol.

Fel rhan o’r gweithgareddau, cynhelir gorymdaith liwgar ddechrau’r prynhawn (oddeutu 14.00), gan gynnwys cynrychiolwyr o ysgolion, sefydliadau a chymdeithasau lleol ynghyd â Gorsedd y Beirdd, i groesawu’r Eisteddfod i’r Brifddinas, a chyflwyno’r Brifddinas i’r Eisteddfod.  Bydd yr orymdaith yn cychwyn a diweddu wrth Neuadd y Ddinas gan ymdeithio lawr Stryd y Frenhines.  Cynhelir pinacl y diwrnod sef Seremoni’r Cyhoeddi ei hun am 15.00 gan ddefnyddio cerrig symudol yr Orsedd ar lawnt y Neuadd.

Yn ogystal, dyma pryd y cyhoeddir y Rhestr Testunau Eisteddfod Caerdydd, sef y rhestr o gystadlaethau a gwybodaeth i unrhyw un sy’n dymuno mynd ati i gystadlu y flwyddyn nesaf. Yr Archdderwydd Geraint Llifon, sef pennaeth yr Orsedd fydd yn arwain y seremoni bwysig hon, gyda Chadeirydd y Pwyllgor Gwaith lleol, Ashok Ahir, yn cyflwyno’r copi cyntaf o’r Rhestr Testunau i’r Archdderwydd. 

Mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn falch o’r cyfle i gydweithio â threfnwyr Gŵyl Ifan a gynhelir ar yr un diwrnod.  Yn ogystal, bydd llwyfan perfformio yn gyfle gwych i fwynhau arlwy o Gaerdydd yn ystod y bore (rhaglen i’w rhyddhau ddechrau Mehefin).

Dyddiad ac amser 
24 Mehefin 2017 - 3:00pm
Lleoliad 
Lawnt Neuadd y Ddinas Caerdydd
Pris Tocyn / Mynediad 
Mynediad am ddim
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
0845 40 90 400 am fanylion pellach
Date and time Activity Actions
20 Hydref 2017 - 7:00pm Noson Blasu Gwin Manylion
20 Hydref 2017 - 7:30pm Sioe Ffasiwn Manylion
21 Hydref 2017 - 6:30pm Gwyl Gwrw - Snails Deli Manylion
25 Hydref 2017 - 7:00pm Noson Cwis a Chyri Manylion
4 Tachwedd 2017 - 9:30am Ffair Grefftau Manylion
10 Tachwedd 2017 - 6:30pm Ocsiwn Gelf Manylion
11 Tachwedd 2017 - 8:30am Taith bws i Gaerfaddon Manylion
12 Tachwedd 2017 - 3:00pm Prynhawn Neal's Yard Manylion
15 Tachwedd 2017 - 6:30pm Noson blasu champagne Manylion
17 Tachwedd 2017 - 7:30pm Tri Gog a Hwntw Manylion
19 Tachwedd 2017 - 3:30pm Cymanfa Ganu'r Gadeirlan Manylion
22 Tachwedd 2017 - 7:30pm Noson Lansio Cwrw ‘Heol Y Plwca‘ Manylion
24 Tachwedd 2017 - 7:00pm MWY O SAIN, CERDD A SGANDAL Manylion
24 Tachwedd 2017 - 7:30pm Cyngerdd: Trystan Llŷr Griffiths ac Academi Berfformio Caerdydd Manylion
29 Tachwedd 2017 - 7:00pm Bingo Dolig Manylion
30 Tachwedd 2017 - 12:00am Cwis Nadolig Manylion
3 Rhagfyr 2017 - 11:00am Sêl Cist Car Manylion
8 Rhagfyr 2017 - 12:00am Noson CROLau Manylion
9 Rhagfyr 2017 - 10:30am Bore Coffi Nadoligaidd Manylion
18 Rhagfyr 2017 - 7:30pm Noson yng Nghwmni Iolo Williams Manylion
25 Ionawr 2018 - 7:00pm Cinio Gala Cariad@Iaith Manylion
1 Mawrth 2018 - 6:00pm Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi Manylion