Cymanfa Ganu Y Cyhoeddi

Cymanfa Ganu mewn cydweithrediad â Tafwyl. Alwyn Humphreys fydd yn arwain y canu â Marc Jon Williams yn organydd ac eitemau gwadd gan Côrdydd a theulu Lovell-Jones - croeso cynnes i bawb.

Dyddiad ac amser 
25 Mehefin 2017 - 7:30pm
Lleoliad 
Eglwys y Tabernacl, Yr Ais
Pris Tocyn / Mynediad 
Casgliad ar y diwedd
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
0845 40 90 400 am fanylion pellach
PDF icon Poster Cymanfa Cyhoeddi.pdf
Date and time Activity Actions
25 Ionawr 2018 - 7:00pm Cinio Gala Cariad@Iaith Manylion
26 Ionawr 2018 - 7:00pm Adloniant i ddathlu Santes Dwynwen Manylion
26 Ionawr 2018 - 7:30pm Blodau a Bybls Manylion
27 Ionawr 2018 - 7:00pm Gwledd Fawreddog Santes Dwynwen Manylion
1 Mawrth 2018 - 6:00pm Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi Manylion
2 Mawrth 2018 - 6:30pm Cinio a Dawns Gŵyl Dewi Manylion
16 Mawrth 2018 - 7:30pm Stomp Fwy Caerdydd Manylion
31 Mawrth 2018 - 10:00am Hwyl i'r teulu Manylion