Cymanfa Ganu Y Cyhoeddi

Cymanfa Ganu mewn cydweithrediad â Tafwyl. Alwyn Humphreys fydd yn arwain y canu â Marc Jon Williams yn organydd ac eitemau gwadd gan Côrdydd a theulu Lovell-Jones - croeso cynnes i bawb.

Dyddiad ac amser 
25 Mehefin 2017 - 7:30pm
Lleoliad 
Eglwys y Tabernacl, Yr Ais
Pris Tocyn / Mynediad 
Casgliad ar y diwedd
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
0845 40 90 400 am fanylion pellach
PDF icon Poster Cymanfa Cyhoeddi.pdf
Date and time Activity Actions
20 Awst 2017 - 11:00am Taith Gerdded Noddedig Pen y Fan Sponsored Walk Manylion
7 Medi 2017 - 7:00pm Noson 'Cyri a Cwis' Manylion
1 Mawrth 2018 - 6:00pm Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi Manylion