Cymanfa Ganu'r Gadeirlan

Dydd Sul y 19eg o Dachwedd am 3.30 p.m.
O dan arweiniad Alwyn Humphreys
Organydd - David Geoffrey Thomas
Bydd Côr y Gadeirlan a Chôr Ysgol Pencae yn cymryd rhan.
£5 y tocyn.

Dyddiad ac amser 
19 Tachwedd 2017 - 3:30pm
Lleoliad 
Eglwys Gadeiriol Llandaf
Pris Tocyn / Mynediad 
£5
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
Ffandangos Llandaf a Phwyllgor Llandaf a Danescourt
E-bost gwerthwyr tocynnau 
Image icon IMG_0202.JPG

Nid oes digwyddiad cymunedol wedi ei gofnodi eto, os hoffech drefnu neu gynnwys digwyddiad cysylltwch gyda gwyb@eisteddfod.org.uk