Cymanfa Ganu'r Gadeirlan

Dydd Sul y 19eg o Dachwedd am 3.30 p.m.
O dan arweiniad Alwyn Humphreys
Organydd - David Geoffrey Thomas
Bydd Côr y Gadeirlan a Chôr Ysgol Pencae yn cymryd rhan.
£5 y tocyn.

Dyddiad ac amser 
19 Tachwedd 2017 - 3:30pm
Lleoliad 
Eglwys Gadeiriol Llandaf
Pris Tocyn / Mynediad 
£5
Ffôn gwerthwyr tocynnau 
Ffandangos Llandaf a Phwyllgor Llandaf a Danescourt
E-bost gwerthwyr tocynnau 
Image icon IMG_0202.JPG
Date and time Activity Actions
25 Ionawr 2018 - 7:00pm Cinio Gala Cariad@Iaith Manylion
26 Ionawr 2018 - 7:00pm Adloniant i ddathlu Santes Dwynwen Manylion
26 Ionawr 2018 - 7:30pm Blodau a Bybls Manylion
27 Ionawr 2018 - 7:00pm Gwledd Fawreddog Santes Dwynwen Manylion
1 Mawrth 2018 - 6:00pm Cyngerdd Dydd Gŵyl Dewi Manylion
2 Mawrth 2018 - 6:30pm Cinio a Dawns Gŵyl Dewi Manylion
16 Mawrth 2018 - 7:30pm Stomp Fwy Caerdydd Manylion
31 Mawrth 2018 - 10:00am Hwyl i'r teulu Manylion